Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
wtorek, 26.03.2019 r. imieniny: Dory, Olgi, Teodora
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Rozpoczęcie prac drogowych przy budowie Węzła Wejherowo (Kwiatowa)
Powrót

Rozpoczęcie prac drogowych przy budowie Węzła Wejherowo (Kwiatowa)

Rozpoczęcie prac drogowych przy budowie Węzła Wejherowo (Kwiatowa)

W najbliższy poniedziałek tj. 26 czerwca rozpoczynają się prace związane z budową metropolitalnego węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej w Wejherowie. Inwestycja została podzielona na cztery etapy, a planowane zakończenie pierwszego etapu to maj 2018 r. W związku z rozpoczęciem inwestycji in­formujemy, że nastąpią utrudnienia w ru­chu kołowym i pieszym.

W ramach pierwszego etapu przewidziana jest przebudowa ulicy 10 Lutego i części ulic: Kopernika, Dworcowej i Kwiatowej wraz z Placem Piłsudskiego przed dworcem PKP.

W pierwszej części tego etapu prac (rys. 1a), z ruchu wyłączona zostanie ul. 10 Lutego (od skrzyżowania z ul. Kopernika do Placu Piłsudskiego) wraz z pierwszym odcinkiem ul. Kwiatowej (do posesji nr 1).Realizowane będą prace rozbiórkowe, sieciowe – wodno-kanalizacyjne, elektryczne, teletechniczne, gazowe oraz prace drogowe. W tym czasie będzie możliwy przejazd przez teren budowy od ul. Dworcowej do ul. Kwiatowej przez autobusy PKS i samochody zaopatrzenia.

W dalszej części pierwszego etapu (rys. 1b) wyłączona zostanie część ul. Dworcowej, ul. Kwiatowa (do skrzyżowania z ul. Zachodnią) oraz Plac Piłsudskiego. W tym okresie zostaną rozpoczęte prace związane z pracami rozbiórkami oraz sieciami. Przez cały czas trwania prac budowlanych zapewniony będzie dojazd samochodów zaopatrzenia.

 

Etap I (rys. 1 a i 1b) zakończony zostanie w maju 2018 r. 

 

Jak mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa, o dalszej organizacji robót i kolejnych wyłączeniach poszczególnych odcinków ulic, Urząd Miejski będzie informował na bieżąco. Zadaniem wykonawcy oraz Urzędu było takie etapowanie prac, aby jak dłużej i w jak najmniej uciążliwy sposób, zapewnić dojazd do posesji.

- Inwestycja została podzielona na etapy, aby nie było konieczności zamykania wszystkich ulic i przejazdu kolejowego jednocześnie, co byłoby niezwykle uciążliwe dla mieszkańców – mówi Beata Rutkiewicz. – Takie rozwiązanie zapewni częściową komunikację w mieście.


Będą utrudnienia

Prosimy o zacho­wanie szczególnej ostrożności w miejscu prowadzonych robót. Dołożymy wszelkich starań, aby zminimalizować utrudnienia podczas prowadzenia prac budowlanych w tym rejonie, jednak są one nieuniknio­ne. Zakres prac jest bardzo rozległy i – co oczywiste – czasowe zamknięcie przejazdu kolejowego przy ul. Kwiatowej, wiąże się z przejściowymi trudnościami.

Liczymy na wyrozumiałość - budujemy dla mieszkańców! Z pewnością po zakończeniu in­westycji wejherowianie odczują znaczącą poprawę w zakresie komunikacji w mieście.

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH