Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
-7°
środa, 23.01.2019 r. imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Sesja Nadzwyczajna Rady Miasta

Sesja Nadzwyczajna Rady Miasta

Zmiany w budżecie miasta na 2018 rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zmiany porządkowe w uchwale dotyczącej wejherowskiego budżetu obywatelskiego były tematami ostatniej Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Wejherowa.

Wejherowscy radni przyjęli zmiany w uchwale dotyczącej budżetu obywatelskiego Wejherowa. Zmiana jest wynikiem analizy uchwały pod kątem kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w Wejherowie. Kontrola przeprowadzona z wynikiem pozytywnym w 2017 r., dotyczyła funkcjonowania budżetu obywatelskiego w wybranych miastach województwa pomorskiego.

Jak wyjaśniła podczas sesji Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa, zmiany porządkowe polegają na wykreśleniu z regulaminu budżetu obywatelskiego konieczności wpisywania numeru PESEL, przez głosujących na projekty mieszkańców (pozostawiono tylko rok urodzenia). Kolejna zmiana dotyczy umieszczenia formularza zgłoszeniowego – propozycji projektu do budżetu obywatelskiego, jako załącznika do uchwały. Wcześniej formularz był załącznikiem do zarządzenia Prezydenta Miasta. W regulaminie pozostał zapis dotyczący wieku głosujących mieszkańców. Wzorem lat ubiegłych, głosować będzie mógł każdy mieszkaniec Wejherowa, który ukończył 16 lat.

Ponadto radni dokonali zmian w budżecie miasta na 2018 rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej związanych z rozstrzygnięciem przetargu na kolejne roboty budowlane na Węźle Wejherowo (Kwiatowa). Ponieważ w wyniku przetargu uzyskano oszczędność w stosunku do wartości przyjętej pierwotnie do budżetu, zmiany polegały na zmniejszeniu kwot na realizację zadania w budżecie i WPF, w  tym wartości dotacji unijnej, która wyliczana jest jako stały procent od wartości inwestycji.

  

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH