Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
wtorek, 11.12.2018 r. imieniny: Biny, Damazego, Waldemara
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Sesja Rady Miasta Wejherowa

Sesja Rady Miasta Wejherowa

W najbliższy wtorek 12 września o godz. 10 zbierze się Rada Miejska w Wejherowie. Podczas sesji dokonane zostaną zmiany w budżecie miasta na 2017 rok i w wieloletniej prognozie finansowej miasta.

Podczas sesji podjęte zostaną uchwały m.in. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Brusy, ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez miasto Wejherowo oraz w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wejherowo do roku 2022. 

W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta na zadania służące ochronie powietrza, związane ze zmianą lub modernizacją systemu grzewczego na proekologiczny oraz w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady dofinansowania zadań z zakresu modernizacji źródeł ciepła w budynkach położonych na terenie miasta.

W programie sesji znajdują się także uchwały związane z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: fragmentu miasta Wejherowa pomiędzy Parkiem Kaszubskim a ul. Bukową; części północnej Śródmieścia we fragmencie obejmującym południową pierzeję ul. Św. Jana; na obszarze zespołu pałacowo-parkowego, Kalwarii Wejherowskiej oraz Doliny Cedronu; fragmentu miasta Wejherowa położonego pomiędzy ul. Ofiar Piaśnicy i terenami wzdłuż rzeki Cedron wraz z terenem szpitala.

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH