Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
-8°
środa, 23.01.2019 r. imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Składamy deklaracje

Składamy deklaracje

Przypominamy o konieczności złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Wejherowa. 

Od 1 stycznia 2016 roku na terenie Gminy Miasta Wejherowa obowiązuje nowa metoda obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która stanowi iloczyn ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. 

W związku z tymi zmianami należy wypełnić i złożyć nową deklarację w Urzędzie Miejskim w Wejherowie przy ulicy 12 Marca 195. Druki deklaracji dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej http://www.bip.wejherowo.pl/strony/4971.dhtm 

Pod pojęciem właściciela nieruchomości rozumie się również współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, osoby i jednostki organizacyjne posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomością. 

Deklaracji nie składają natomiast właściciele nieruchomości niezamieszkałych oraz mieszkańcy budynków wielolokalowych (bloków), gdyż zrobi to za nich zarząd spółdzielni lub zarządca wspólnoty mieszkaniowej.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH