Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
15°
niedziela, 22.04.2018 r. imieniny: Łukasza, Kai, Nastazji
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Spotkanie konsultacyjne w sprawie Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego
Powrót

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego

7 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie odbyło się spotkanie władz miasta i ekspertów z mieszkańcami dotyczące przygotowania projektów do trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego. Zainteresowani mieszkańcy mogli dowiedzieć się szczegółów o budżecie obywatelskim oraz tego, jak poprawnie złożyć wniosek. Pierwszy etap Budżetu Obywatelskiego 2017, czyli składanie wniosków, rozpoczyna się 3 kwietnia i potrwa do 4 maja.

Jak powiedział prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, dzięki zgłaszaniu własnych projektów i głosowaniu, mieszkańcy bezpośrednio decydują o tym, na co ma zostać przeznaczona część środków z miejskiego budżetu.

- Takie spotkania konsultacyjne są bardzo ważne dla wejherowian, zwłaszcza tych, którzy chcą złożyć projekt do Budżetu Obywatelskiego. – mówi Krzysztof Hildebrandt. – Jest to także okazja skorzystania z doświadczenia osób, które brały już z powodzeniem udział w poprzednich edycjach budżetu partycypacyjnego. Dzięki budżetowi mieszkańcy mogą uczestniczyć w zarządzaniu miejscem, w którym żyją, mogą proponować konkretne i ciekawe rozwiązania. W tym roku włączamy się do metropolitalnego budżetu obywatelskiego, który w tym samym czasie będzie realizowany m.in. w Gdańsku, Sopocie, Gdyni oraz innych miejscowościach z okolic Trójmiasta. Zachęcam zatem do aktywnego uczestnictwa w życiu Wejherowa i życzę, podczas przy­gotowywania projektów, wielu wspania­łych pomysłów.

Uczestniczący w spotkaniu Bartłomiej Szreder, autor zwycięskiego projektu z drugiego  Budżetu Obywatelskiego w roku 2016 „Wejherowo na sportowo - Wejher Cross Games”, podkreślił, że zawody były możliwe dzięki mieszkańcom, którzy oddali swój głos.

- Zachęcam do uczestnictwa w projekcie – wystarczy dobry pomysł i odpowiednio napisany wniosek – mówi Bartłomiej Szreder - Naprawdę warto!

- Będziemy ubiegać się o środki z Budżetu Obywatelskiego na budowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 11 – mówi Anna Grubba, przewodnicząca Rady Rodziców w ZSO nr 2 w Wejherowie. – To doskonała okazja, aby spełnić sportowo-rekreacyjne oczekiwania dzieci i młodzieży naszej szkoły i okolicznych mieszkańców.

Arkadiusz Kraszkiewicz, skarbnik Wejherowa i członek Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego podkreślił, że w tej edycji procedury składania wniosków i głosowania pozostają bez zmian.W tegorocznej edycji Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego, na jego realizację miasto przeznaczyło 1 mln złotych – 950 tys. zł na projekty inwestycyjne i 50 tys. zł na nieinwestycyjne.

Także w tym roku wejherowianie będą mogli oddawali dwa głosy – jeden na projekt inwestycyjny, drugi na projekt nieinwestycyjny tzw. miękki.

- Maksymalna wartość zgłoszonego projektu inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł, a projektu nieinwestycyjnego – 10 tys. zł – mówi Arkadiusz Kraszkiewicz - Głosowanie odbywać się będzie w terminach wspólnych z innym samorządami – na przełomie września i października, a realizacja projektów nastąpi w 2018 roku.  Wzorem lat ubiegłych, głosować będzie mógł każdy mieszkaniec Wejherowa, który ukończył 16 lat. Głosowanie odbywać się będzie tak jak w poprzednich latach - elektronicznie na stronie internetowej miasta Wejherowo oraz w formie pisemnej we wskazanych punktach.

Wojciech Kozłowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Wejherowa i ekspert w zakresie budżetu obywatelskiego, szczegółowo omówił sposób przygotowania projektu i wypełnienia wniosku do budżetu obywatelskiego, zwracając szczególną uwagę na doświadczenia z dwóch pierwszych edycji.

- Przypominamy, że działania zaproponowane przez mieszkańców, muszą należeć do zadań własnych miasta, a także uwzględniać zasady legalności, gospodarności i celowości. Tylko na takie zadania można wydatkować zgodnie z prawem środki publiczne. Jeśli wnioskodawcy mają wątpliwości czy tak jest, mogą zapytać się o to w urzędzie, również za pośrednictwem poczty elektronicznej pod specjalnym adresem: budzetobywatelski@wejherowo.pl – wyjaśnia Wojciech Kozłowski – Analizując dotychczasowe wnioski radziłbym, aby zwrócić uwagę na tytuł zaproponowanego projektu. Powinien być krótki, łatwy do zapamiętania oraz zwięźle charakteryzować projekt. Szczegóły należy podać w samym wniosku. Przy formułowaniu projektu inwestycyjnego należy dokładnie sprawdzić własność terenu, na którym proponowana inwestycja ma być zrealizowana. Również to można zrobić w urzędzie i uzyskać bezpłatnie mapkę, na której należy zaznaczyć lokalizacją zadania i załączyć ją do wniosku. Dodatkowo mogą być dołączone zdjęcia terenu, na którym ma powstać inwestycja. Zadania inwestycyjne i remontowe mogą zostać wykonane tylko na terenach będących w posiadaniu Miasta Wejherowa.

Wojciech Kozłowski podkreślił, że projekt do budżetu obywatelskiego powinien być tak napisany, aby z jednej strony zainteresować mieszkańców i zdobyć ich poparcie potrzebne do złożenia wniosku, a potem w głosowaniu, zaś z drugiej strony musi umożliwiać weryfikację formalną i analizę techniczno-ekonomiczną wniosku przez Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego.

- Wzorem lat ubiegłych, autorzy projektu muszą na etapie składania wniosków przekonać mieszkańców Wejherowa, aby poparli ich wniosek. Na złożonym wniosku musi znajdować się co najmniej 50 podpisów wejherowian, którzy ukończyli 16 lat. – mówi Wojciech Kozłowski. - Warto jednak, aby tych podpisów było więcej, bo zdarzają się błędy i wtedy nie można uznać takiego podpisu, a poza tym zbieranie podpisów to dobra okazja do  promocji swojego projektu.

W spotkaniu wzięli udział urzędnicy, eksperci z rożnych wydziałów Urzędu Miejskiego, którzy odpowiadali na pytania mieszkańców, w tym przewodniczący Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Bogusław Suwara, sekretarz Wejherowa. Skontaktować się można z nimi także telefonicznie. W zakresie inwestycji informacji udziela Magdalena Florczak-Majewska, tel. 58 677 71 17; w zakresie urbanistyki i nieruchomości –  Sylwia Jedynak, tel. 58 677 71 85; a w zakresie wydarzeń sportowych i kulturalnych – Michał Jeliński, tel. 58 677 70 36.

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH