Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
16°
niedziela, 19.05.2019 r. imieniny: Celestyny, Iwony, Piotra
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Stanisław Harasiuk przewodniczącym Związku Inwalidów Wojennych RP
Powrót

Stanisław Harasiuk przewodniczącym Związku Inwalidów Wojennych RP

Stanisław Harasiuk przewodniczącym Związku Inwalidów Wojennych RP

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze wejherowskiego Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP. Przewodniczącym Zarządu Oddziału ZIW RP w Wejherowie został wybrany ponownie Stanisław Harasiuk, a jego zastępcami - płk. rez. Roman Szrajer i Rafał Miszke.

W trakcie zebrania pisemne podziękowania Zarządu Okręgu zostały przyznane Prezydentowi Miasta Wejherowa Krzysztofowi Hildebrandtowi, Staroście Wejherowskiemu Gabrieli Lisius i wójtowi Gm. Wejherowo Henrykowi Skwarło. Natomiast Krzyże 100-lecia Związku Inwalidów Wojennych otrzymali: Maria Nazaruk i Jerzy Groth. Gratulacje kombatantom i członkom wspierającym Związku złożyli zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz oraz starosta Gabriela Lisius. 

- Związek Inwalidów Wojennych RP jest najstarszą polską organizacja kombatancką, która powstała w 1919 roku. Z krótką przerwą na okres II wojny światowej kontynuuje swą działalność skupiając weteranów walk bez względu na ich szlaki bojowe, zapatrywania światopoglądowe, orientacje polityczne i narodowość. Podstawowe kryteria przynależności, to wierność ojczyźnie, rany, kontuzje, schorzenia oraz zachowanie honoru żołnierza, partyzanta, osoby represjonowanej w obozach koncentracyjnych i inwalidy wojskowego – mówił w swoim sprawozdaniu z działalności Związku przewodniczący zarządu oddziału Stanisław Harasiuk podkreślając bliską współpracę z władzami samorządowymi.

- Dużą pomoc otrzymujemy od prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta, starosty wejherowskiego Gabrieli Lisiur i wójta gminy Wejherowo Henryka Skwarło – podkreślił Stanisław Harasiuk dziękując również przewodniczącemu Zarządu Okręgu ZIW RP płk. Stanisławowi Skrzyńskiemu i honorowemu prezesowi kmdr. Romanowi Rakowskiemu.

Przewodniczący przypomniał, że w 2013 roku Oddział zrzeszał 84 osoby a w okresie sprawozdawczym ubyły 24 osoby. Minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy odeszli na wieczną wachtę. Poinformował też o zorganizowanych imprezach i uroczystościach patriotycznych, w których systematycznie uczestniczą członkowie Związku. Złożyły się na to m.in. uroczystości patriotyczne organizowane na terenie Wejherowa i okolic np. Dzień Sybiraka w Gdańsku i Szymbarku, Święto Niepodległości, Dzień Jakuba, rocznice wybuchu II wojny światowej i uroczystości w Piaśnicy, w Rybnie oraz w Białej, a także cykliczne zebrania organizacyjne, spotkania integracyjne Rumi i Dąbrówce oraz wycieczki w formie podróży historycznych do miejsc pamięci, które w minionej kadencji były organizowane m.in. do Warszawy, Lublina (OK. Majdanek), Westerplatte, Wilna, Troków, Szczecinka czy Bornego-Sulinowa.

Organizowane wyjazdy były możliwe dzięki władzom samorządowym oraz członkom wspierającym – Jerzemu Groth, Rafałowi Miszke, Teresie Woźniak, Eugeniuszowi Konkol, Rafałowi Szlas i Tomaszowi Groth.   

W trakcie wyborów członkami Zarządu Oddziału zostali wybrani: Henryk Kwiatkowski, Ewa Olejnik, Maria Nazaruk, Krystyna Miszke, Jan Cichocki, Henryk Połchowski, Wojciech Maleszewski i Czesław Makowski. Wybrano również delegatów na Zjazd Okręgu ZIW RP w Gdańsku.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH