Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
-3°
piątek, 22.02.2019 r. imieniny: Małgorzaty, Marty, Nikifora
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Świadczenie Dobry Start dla ucznia

Świadczenie Dobry Start dla ucznia

300 Plus - to nowy program wyprawki szkolnej 2018 na dziecko, które zaczyna nowy rok szkolny. Wyprawkę otrzyma każde uczące się w szkole dziecko do ukończenia 20 roku życia oraz dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole, które nie ukończyły  24 roku życia. Wyprawka szkolna będzie wypłacana raz do roku.

Jak mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa, wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, przy ul. Kusocińskiego17 w Wejherowie.

Kto może złożyć wniosek

Wniosek składają rodzice dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka. W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Wnioski złożone po 30 listopada będą pozostawione bez rozpatrzenia. W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, świadczenie 300+ będzie realizowane nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych od 1 września Ośrodek będzie miał 2 miesiące od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, na rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Świadczenie 300+ nie przysługuje

  • na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole;
  • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
  • jeżeli dziecko uczęszcza do szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych.

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH