Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
czwartek, 18.04.2019 r. imieniny: Apoloniusza, Bogusławy, Gościsławy
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Święto Wojska Polskiego w Wejherowie

Święto Wojska Polskiego w Wejherowie

Z okazji Święta Wojska Polskiego w wejherowskim garnizonie wojskowym został przeprowadzony uroczysty apel, podczas którego wielu żołnierzy i pracowników wojska otrzymało wyróżnienia. 

Uroczystość otworzyło wprowadzenie pocztu sztandarowego i odegranie Hymnu państwowego. Po odczytaniu rozkazów Ministra Obrony Narodowej i innych przełożonych   odznaczenia i awanse kadrze zawodowej oraz pracownikom wojska wręczyli: komendant 18 WOG kmdr por. Sławomir Podolskidowódca Batalionu Dowodzenia MW kmdr por. Artur Gajdemski.

Między innymi awans na stopień kapitana mar. otrzymał Dariusz Stemplewski, na stopień starszego chorążego sztabowego – Adam Płocki i Marcin Wereszczenko, a na stopień starszego sierżanta – Stanisław Cybula i Dariusz Błoński. Srebrne medale „Siły zbrojne w służbie Ojczyzny” otrzymali: mjr Artur Pszon, mjr Arkadiusz Kąkol i mł. chor. Tomasz Okrój.   

Gratulacje awansowanym i wyróżnionym złożyła starosta wejherowski Gabriela Lisius. Natomiast w imieniu prezydenta Wejherowa  przekazał je sekretarz miasta Bogusław Suwara.

- Dowódcom oraz wszystkim żołnierzom i pracownikom cywilnym Oddziału, składamy wyrazy najwyższego uznania i szacunku, za profesjonalną, rzetelną oraz pełną trudów i poświęceń służbę. Niech powinność czyniona na rzecz Ojczyzny, przynosi codzienne zadowolenie i zasłużone uznanie – podkreślił Bogusław Suwara.

W uroczystości uczestniczyli m.in. przewodniczący Rady Miasta Wejherowa Bogdan Tokłowicz, wójt gminy Wejherowo Henryk Skwarło, dziekan dekanatu wejherowskiego ks. prałat Daniel Nowak, komendant powiatowy PSP bryg. Jacek Niewęgłowski, zastępca komendanta powiatowego Policji mł. insp. Marcin Potrykus, zastępca komendanta Aresztu Śledczego w Wejherowie kpt. Radosław Mrozewski, komendant Straży Miejskiej Zenon Hinca, przewodniczący Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych Stanisław Harasiuk oraz przedstawiciele instytucji publicznych i organizacji społecznych współpracujących z wojskiem.  

Przypomnijmy, że dzień 15 sierpnia, jako Święto Wojska Polskiego, jest jednym z najważniejszych dni w roku, wyjątkowym nie tylko dla żołnierzy ale i dla wszystkich ceniących wolność kraju ojczystego. Zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej, ze względu na ważność tego wydarzenia nazwane zostało Cudem nad Wisłą. W tym dniu wspominamy heroizm żołnierzy, którzy z bronią w ręku stanęli do walki w obronie niedawno odzyskanej wolności. Dzisiaj oddajemy należny im hołd.

W roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości, a także sto lat po ustanowieniu Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w sposób szczególny odczuwamy więź pokoleniową z obrońcami Rzeczypospolitej z roku 1920,  także roku 1939 i lat późniejszych. 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH