Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
14°
wtorek, 18.06.2019 r. imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Szybkie tempo rozwoju Wejherowa

Szybkie tempo rozwoju Wejherowa

Wśród 267 miast powiatowych w całej Polsce, Wejherowo zajmuje 50. miejsce pod względem wydatków na inwestycje. Na początku mijającej kadencji było na 125. miejscu. To pokazuje tempo i skale rozwoju miasta.

Ranking inwestycyjny opracowało specjalistyczne i opiniotwórcze pismo samorządowe WSPÓLNOTA na podstawie oficjalnych danych. Pod uwagę zostały wzięte średnie wydatki majątkowe na osobę poniesione w okresach trzyletnich: 2013-2015, 2014-2016, 2015–2017.

 

WEJHEROWO - wydatki inwestycyjne na osobę

 

2013-2015

2014-2016

2015–2017

Miejsce w rankingu ogólnopolskim

125

88

50

Źródło: Pismo Samorządu Terytorialnego  WSPÓLNOTA z września 2018 r.

Autorzy: Paweł Swianiewicz - profesor ekonomii, kierownik Katedry Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Julita Łukomska - adiunkt w tej samej katedrze.  

Metoda wyliczenia rankingu pozwala uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza z mniejszych jednostkach, cechują się znaczną cyklicznością. W poszczególnych latach mogą być bardzo wysokie, co wiąże się z realizacją ważnej inwestycji, by potem spaść do znacznie niższego poziomu. Przyjęta metoda daje bardziej wiarygodny, wyrównany  wynik.

Wejherowo jest miastem o średniej zamożności wśród miast powiatowych w Polsce. Jeśli zatem wydatki na inwestycje są znacznie powyżej średniej, to pokazują one wyraźnie działania proinwestycyjne i prorozwojowe władz miasta.

Wejherowo zyskuje w rankingu inwestycyjnym w sposób stały: 125., 88. i obecnie 50. miejsce, co wskazuje na widoczny trend wzrostowy w rozwoju miasta. - podsumowuje prezydent Krzysztof Hildebrandt - Fakty dowodzą, że wdrożyłem dobre tempo pozytywnych zmian, z których korzystają mieszkańcy. Posiadając doświadczenie, należy te szybkie zmiany kontynuować.

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH