Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
czwartek, 13.12.2018 r. imieniny: Dalidy, Juliusza, Łucji
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Unia dofinansuje XIX Ogólnopolski Festiwal Pieśni o Morzu!
Powrót

Unia dofinansuje XIX Ogólnopolski Festiwal Pieśni o Morzu!

Unia dofinansuje XIX Ogólnopolski Festiwal Pieśni o Morzu!   Wejherowskie Centrum Kultury otrzyma 33.676 Euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na zorganizowanie Międzynarodowego Seminarium Dyrygentów, jednej z głównych imprez Festiwalu Pieśni o Morzu. Uzyskanie dofinansowania było, możliwe dzięki współpracy WCK z Kłajpedzką Salą Koncertową.   W dniach 12-14 maja br. w Wejherowie odbędzie się XIX Ogólnopolski Festiwal Pieśni o Morzu. Udział w imprezie, której patronuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zapowiedziało 28 chórów, w tym z Litwy i Rosji – łącznie ok. 750 uczestników. Koncerty chórów odbywać się będą nie tylko w naszym mieście, ale i w Gdyni, w katedrze Oliwskiej i miejscowościach Półwyspu Helskiego. Festiwal organizuje Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i Wejherowskie Centrum Kultury, wspólnie z Gdańską Akademią Muzyczną, gdańskim oddziałem Polskiego Związku Chóru i Orkiestr oraz ze Stowarzyszeniem Miłośników Muzyki w Wejherowie, zaś nad całością czuwa Komitet Organizacyjny, któremu przewodniczy zastępca prezydenta Wejherowa Bogdan Tokłowicz.   Prestiż festiwalu podnoszą nie tylko wybitne zespoły chóralne, ale i ważna impreza towarzysząca, jaką jest Międzynarodowe Seminarium dla dyrygentów. Seminarium poświęcone Muzyce Marynistycznej i Regionalnej przygotowują wspólnie WCK i Kłajpedzka Sala Koncertowa, korzystając z faktu, iż do Wejherowa zjadą znakomici dyrygenci i kompozytorzy z Polski, Litwy, Szwecji i rosyjskiego Obwodu Kaliningradzkiego. Celem spotkania będzie więc integracja środowisk dyrygenckich i kompozytorskich, popularyzacja twórczości regionalnej krajów nadbałtyckich, a także bezpośrednia wymiana doświadczeń. Organizatorzy uważają, iż takie spotkanie przyniesie korzyść nie tylko dla środowisk twórczych, ale i dla mieszkańców tych regionów, gdyż będzie propagować kulturę państw sąsiedzkich.   Prezydent Tokłowicz uznając projekt za korzystny dla społeczności i kultury regionalnej, zapewnił w zeszłym roku współpracę ze strony Kłajpedzkiej Sali Koncertowej i zwrócił się o dotowanie imprezy do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Fundusz pozytywnie zweryfikował wniosek i przyznał organizatorom festiwalu dofinansowanie w wysokości 33.676 Euro w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska i Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH