Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
18°
czwartek, 21.06.2018 r. imieniny: Alicji, Alojzego, Rudolfa
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Usuwanie drzew i krzewów

Usuwanie drzew i krzewów

W związku ze zmianą ustawy o ochronie przyrody, która weszła w życie dnia 1 stycznia 2017 r. informujemy, że na terenach objętych ochroną konserwatorską nadal obowiązuje konieczność uzyskiwania pozwoleń na usuwanie drzew i krzewów. Dla nieruchomości położonych na terenie układu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wejherowa wnioski należy kierować do Miejskiego Konserwatora Zabytków (na adres Urzędu Miejskiego w Wejherowie), natomiast dla nieruchomości indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków – do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku. Nadal obowiązuje również ochrona pomników przyrody, czy ochrona zieleni zapisana w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Na innych obszarach, według nowych zasad z konieczności występowania o pozwolenie zwolnieni są właściciele nieruchomości będący osobami fizycznymi (lub grupy osób fizycznych) - gdy wycinka nie jest związana z działalnością gospodarczą. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że te zapisy nie dotyczą np. osób będących posiadaczami nieruchomości (jak przy dzierżawie wieczystej), wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych z udziałem podmiotów nie będących osobami fizycznymi, czy też spółdzielni mieszkaniowych prowadzących działalność gospodarczą.

Ponadto przypominamy, że w okresie od 1 marca do 15 października obowiązuje zakaz usuwania drzew związany z okresem lęgowym ptaków. Ponadto możliwość usuwania drzew i krzewów bez uzyskiwania pozwoleń nie zwalnia z obowiązku przestrzegania przepisów o ochronie gatunkowej zwierząt i roślin (np. porostów, owadów, czy ptaków żyjących na drzewach i krzewach).

 

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH