Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
piątek, 20.04.2018 r. imieniny: Agnieszki, Amalii, Czecha
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

UWAGA HODOWCO DROBIU!

UWAGA HODOWCO DROBIU!

!!UWAGA HODOWCO DROBIU!! 
Obowiązek zgłoszenia faktu posiadania drobiu

oraz utrzymywania w zamkniętych pomieszczeniach inwentarskich

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r. poz.2091.)

  • niezbędnym jest dokonanie zgłoszenia utrzymywania drobiu na własne potrzeby do Powiatowego Lekarza Weterynarii

  • oraz utrzymywanie ptaków w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu

 

Wypełniony druk „ Zgłoszenie miejsca utrzymywania drobiu lub innych ptaków” należy:

- złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wejherowie ul. Chopina 11, 84-200 Wejherowo

- przesłać pocztą na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie, ul. Chopina 11, 84-200 Wejherowo,

- przesłać drogą e-mail na adres: piwwejh@gdansk.wiw.gov.pl

 

Hodowcy, którzy nie zgłaszają utrzymywania drobiu na własne potrzeby oraz nie stosują się do zakazów i nakazów wyszczególnionych w rozporządzeniu

 muszą liczyć się z karami finansowymi 

w wysokości :

od 779,95 do 7 799,56 zł.

 
 
Załączniki:
 
1. Rozporządzenie MRiRW z dnia 20 grudnia 2016 w sprawie  zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
2. ZGŁOSZENIE.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH