Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
środa, 24.10.2018 r. imieniny: Arety, Marty, Marcina
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • W Wejherowie powstaje kilka kilometrów dróg i chodników
Powrót

W Wejherowie powstaje kilka kilometrów dróg i chodników

W Wejherowie powstaje kilka kilometrów dróg i chodników    Spacerując po Wejherowie można dostrzec na terenie miasta szereg prowadzonych inwestycji drogowych oraz modernizowanych ciągów pieszych i rowerowych. O realizowanych obecnie inwestycjach w mieście informuje Dorota Grochalska - kierownik Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wejherowie. - W tym roku inwestycje drogowe rozpoczęły się dość wcześnie, ponieważ wszystkie procedury rozpoczynaliśmy już zimą i wczesną wiosną. Dla większości zadań udało się wyłonić wykonawców, z którymi zawarliśmy umowy na ich realizację. Jest też kilka umów wieloletnich, kontynuowanych.    Jednym z nich jest budowa ul. Necla, która obejmuje skrzyżowanie tej ulicy z ul. Konopnickiej oraz zadania po stronie północnej ulicy: jezdnię serwisową do posesji, chodniki, zjazdy, oświetlenie, odwodnienie, przebudowę gazociągu, zagospodarowanie zieleni oraz oznakowanie poziome nowo wybudowanego odcinka drogi. Drugim kontynuowanym zadaniem drogowym jest dalszy etap budowy ul. Sikorskiego. W tym roku realizowany jest odcinek od ul. Nowej do ul. Odrębnej. Tegoroczny zakres budowy wynosi 338 metrów. Ta inwestycja prowadzona jest w pełnym zakresie wraz z obustronną budową chodników i obrzeżami, budową ścieżki rowerowej, pasów zieleni oraz zatoki autobusowej. Na oba powyższe zadania zawarto umowy na lata 2005-2006. Trwa również przebudowa kolejnego fragmentu ul. Kaszubskiej.      Przebudowa obejmuje m.in. skrzyżowanie z  ul. Weteranów oraz część ul. Weteranów do skrzyżowania z ul. Pomorską - ten odcinek liczy 190 metrów. W zakres prac wchodzi budowa jezdni oraz chodników z kostki betonowej i budowa  zatoki postojowej. Prace te będą kontynuowane w roku przyszłym do końca ul. Kaszubskiej, bowiem zawarto umowę na lata 2006-2007. Kolejnym kontynuowanym zadaniem inwestycyjnym w branży drogowej jest przebudowa ul. Nanickiej od skrzyżowania z ul. Słoneczną wraz ze skrzyżowaniem z tą ulicą do drogi krajowej nr 6. W ramach tego zadania budowany jest odcinek ul. Słonecznej do skrzyżowania z ul. Derdowskiego. Zaplanowana jest obustronna budowa chodników z kostki betonowej,  a także zakres branży sanitarnej i energetycznej. Długość przebudowanego odcinka wynosi łącznie 240 metrów.     Na osiedlu Sucharskiegu budowany jest pierwszy etap ul. Mostnika, który obejmuje fragment od ul. Sucharskiego do skrzyżowania z ul. Krofeya. Na tym odcinku zostanie wybudowana jezdnia asfaltowa o długości ok. 200 metrów oraz obustronny chodnik.  Roboty będą kontynuowane w roku przyszłym w ramach umowy na lata 2006-2007. W dzielnicy Przemysłowa budowany jest pierwszy etap ul. Gulgowskiego od ul. Granicznej do ul. Heyki. Zakres budowanego odcinka ul. Gulgowskiego obejmuje kanalizację deszczową, oświetlenie oraz jezdnię i chodniki, które zostaną wybudowane z kostki betonowej. Długość realizowanego odcinka wynosi 200 metrów. Natomiast na osiedlu Kaszubskim budowana jest ścieżka rowerowa oraz chodnik wraz z zatokami autobusowymi w ul. Pomorskiej i ul. Prusa. Długość budowanej trasy rowerowej i chodnika wynosi 800 metrów i stanowi ciągłość z trasą rowerową w ul. Necla, ul. Partyzantów i ul. Chopina. Niebawem rozpocznie się budowa 200-metrowego odcinka ciągu pieszego w ul. Pokoju. Tegoroczny zakres prac zostanie wykonany na odcinku od ul. Chmielewskiego do skrzyżowania z ul. Mestwina. Rozpocznie się też budowa chodnika po stronie północnej w ul. 12 Marca. Będzie to odcinek od. ul. Cichej do posesji 12 Marca 200. Zostanie tam wykonana najpierw kanalizacja deszczowa.    Są to inwestycje zaplanowane i wcześniej przygotowywane. Niektóre z nich rozłożone są na kilka etapów, bo nie ma takich możliwości, aby całą drogę wybudować od razu, zwłaszcza że staramy się, aby w każdej części miasta powstawał jakiś fragment nowych dróg i ciągów pieszych. Środki na ten cel są sukcesywnie przygotowywane przez Prezydenta Miasta Wejherowa i decyzją Rady Miasta przeznaczane na zaplanowane inwestycje. Jestem przekonana, że w kolejnych budżetach będą pojawiać się podobne środki, dzięki którym będziemy mogli kontynuować budowę ulic i chodników w naszym mieście. Reasumując łączna długość przebudowywanych obecnie ulic w mieście wynosi ponad 1,5 km, chodników ok. 2,5 km oraz tym 800 mb ścieżki rowerowej.    Tekst i foto: Henryk Połchowski
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH