Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
21°
niedziela, 18.08.2019 r. imieniny: Bogusława, Bronisława, Ilony
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • W Wejherowie powstaje wzorcowy system gospodarki odpadami
Powrót

W Wejherowie powstaje wzorcowy system gospodarki odpadami

W Wejherowie powstaje wzorcowy system gospodarki odpadami

Zakład Usług Komunalnych realizuje ze środków unijnych budowę wzorcowego systemu gospodarki odpadami w Wejherowie pod nazwą EKO-FABRYKA o wartości dofinansowania unijnego blisko 8 mln zł. W tej sprawie nasz zakład wizytował Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jest w skali kraju Instytucją Wdrążającą Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt wejherowskiego ZUK-u p.n „Budowa wzorcowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Miasta Wejherowa pod nazwą EKO-FABRYKA, w tym budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” otrzymał unijne dofinansowanie. W związku realizacją projektu nasz zakład odwiedził  Dominik Bąk, Zastępca Prezesa NFOŚiGW.

Po spotkaniu na terenie zakładu w grudniu 2018 r., Dominik Bąk w piśmie z dnia 24.01.2019 r. do Prezesa Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wejherowie Romana Czerwińskiego napisał m.in.: „Była to dla mnie niebywała okazja usłyszenia bezpośrednio od strony Zamawiającego i realizującego projekt jak wygląda prowadzenie przedsięwzięcia, o pojawiających się ryzykach, problemach i przyjętych rozwiązaniach. Uważam, iż jakość pracy, jaką prezentują Państwo przy realizacji ww. przedsięwzięcia zasługuje na szczególne uznanie i docenienie za rzetelną i merytoryczną obsługę projektu. Raz jeszcze ogromnie dziękuję za poświęcony czas, sprawną organizację i wysoki poziom spotkania oraz pełne zaangażowanie w wydatkowanie środków. Jestem przekonany, że możliwość naszego spotkania wpłynie pozytywnie na naszą dalszą współpracę.”

Doceniona przez ekspertów

Inwestycja wejherowskiego Zakładu Usług Komunalnych, która ma na celu stworzenie wzorcowego modelu gospodarki odpadami na terenie miasta, została doceniona przez ekspertów – Zakład Usług Komunalnych otrzymał za nią w listopadzie 2017 roku tytuł „Ekostrateg 2017”. Polska Agencja Przedsiębiorczości wraz z redakcją Biznes Plus doceniła ZUK sp. z o.o. jako firmę solidną, dbającą o środowisko i innowacyjną. W obiektach dawnej fabryki drzewnej w okolicach ulic Tartacznej i Budowanych w Wejherowie ma powstać Eko-Fabryka. Jest to innowacyjny projekt, który ma nie tylko usprawnić selektywną zbiórkę odpadów, ale także całkowicie zmienić podejście mieszkańców do segregowania i powtórnego wykorzystywania rzeczy, przedmiotów i sprzętów, które najczęściej trafiały na wysypisko. Eko-Fabryka, która ma powstać w Wejherowie, będzie nowoczesnym centrum składowania odpadów do ponownego ich wykorzystania oraz ośrodek edukacji ekologicznej. Kwota dofinansowania ze środkówunijnych to prawie 8 mln zł, z zakończenie realizacji  projektu planowane jest na marzec 2020r.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH