Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
-2°
wtorek, 18.12.2018 r. imieniny: Bogusława, Gracjana, Laury
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Walka ze smogiem – zadania rządu i lokalnych samorządów
Powrót

Walka ze smogiem – zadania rządu i lokalnych samorządów

Walka ze smogiem – zadania rządu i lokalnych samorządów
W działaniach na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia powietrza kluczową rolę odgrywa państwo polskie, a rząd ma najważniejsze narzędzia w walce ze smogiem. Polski Alarm Smogowy opublikował ciekawy raport na ten temat: www.polskabezsmogu.pl. Wynika z niego, że wiele zostało jeszcze do zrobienia. Bez zdecydowanych działań państwa i rządu efektywna i skuteczna likwidacja smogu nie będzie możliwa.
 
Polski Alarm Smogowy to inicjatywa zrzeszająca ruchy obywatelskie zatroskane złą jakością powietrza w Polsce. Celem PAS jest doprowadzenie jakości powietrza do stanu nie zagrażającego zdrowiu i życiu osób mieszkających w Polsce. Organizacja dąży do osiągnięcia jakości powietrza spełniającej normy obowiązujące w naszym kraju.
 
Zadania rządu
 
Cele polityki rządu mogą dotyczyć miedzy innymi niżej opisanych działań. Kluczowe jest zapewnienie niskich, konkurencyjnych cen za energię elektryczną i gaz do ogrzewania domów, aby mieszkańcy nie bali się podłączać swoich budynków do tych źródeł z uwagi na wysokie rachunki. Już obecnie mamy do czynienia z taką sytuacją, że ludzie mogą wymieniać stare piece (np. korzystając z dotacji samorządowych), ale nie robią tego z uwagi na wysokie ceny prądu i gazu. Należy wprowadzić normy jakości węgla, aby wyeliminować ze stosowania paliwo słabej jakości, często obecnie używane, które bardzo zanieczyszcza powietrze. Obecnie można w Polsce legalnie palić w piecu kiepskim i bardzo zanieczyszczonym węglem, czyli – jak to się mówi potocznie- kopcić, należy zmienić przepisy.
 
Z uwagi na skalę zjawiska w kraju, konieczne jest wprowadzenie powszechnego, narodowego systemu wspierania wymiany starych pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła oraz termomodernizacji budynków. Znaczna część smogu pochodzi z transportu samochodowego (eksperci oceniają, że w centrach miast jest to czynnik dominujący). Dlatego istnieje potrzebna wspierania elektromobilności, czyli używania pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Pożądane jest stopniowe eliminowanie pojazdów, zwłaszcza ciężarowych, ze starymi silnikami spalinowymi. Należy przeprowadzić powszechne, ogólnopolskie akcje edukacyjne, w tym w szkołach, na temat przyczyn i zapobiegania zanieczyszczania powietrza. Tyko państwo i rząd mają narzędzia w celu realizacji powyższego, m.in.: metody administracyjne – wprowadzanie przepisów prawa, zachęty – ulgi podatkowe (PIT, VAT, akcyza), ogromne środki na dotacje zgromadzone w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz funduszach wojewódzkich, działania właścicielskie w państwowych spółkach energetycznych i gazowych. 
 
Zadania lokalnych samorządów
 
W zależności od sytuacji w danej gminie samorządy mogą m.in.: przeprowadzać termomodernizacje i wymianę instalacji grzewczych w swoich komunalnych zasobach mieszkaniowych, szkołach, urzędach itd.; dotować mieszkańcom wymianę pieców węglowych, rozbudowywać miejską sieć ciepłowniczą w celu zapewnienia mieszkańcom możliwości podłączenia, modernizować kotłownie miejskie, wymieniać tabor miejskich przedsiębiorstw komunikacyjnych na bardziej ekologiczny, przebudowywać drogi (wprowadzać zwłaszcza bezkolizyjne skrzyżowania i tunele) w celu eliminacji korków, prowadzić akcje informacyjne i edukacyjne.
 
Należy zauważyć, że zadania lokalnych samorządów, choć ważne, mają znaczenie jednak uzupełniające, dodatkowe. Nie będą one skuteczne i nie dadzą oczekiwanych efektów, bez opisanych działań na szczeblu państwowym.
 
Jak jest w Wejherowie?
 
W Wejherowie realizowane są wszystkie opisane wyżej działania samorządu i przynoszą one efekty.  Władze miasta prowadzą działania w celu ochrony powierza w sposób kompleksowy, wielokierunkowy i systematyczny zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wejherowa nr VIIk/XXXI/367/2017 z 25 kwietnia 2017 r.. , którą śmiało można nazwać uchwałą „antysmogową”.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH