Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
12°
niedziela, 21.10.2018 r. imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

We wtorek sesja Rady Miasta Wejherowa

We wtorek sesja Rady Miasta Wejherowa

W najbliższy wtorek 7 listopada  o godz. 10 w wejherowskim ratuszu odbędzie się 38. zwyczajna sesja Rady Miasta Wejherowa.

W programie sesji znajdzie się uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok, zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Wejherowa oraz pakiet uchwał związanych z gospodarką nieruchomościami.

Pod głosowanie zostanie poddana uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 oraz Programu Współpracy na rok 2018 Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi.

W porządku obrad znajdują się m.in. uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady dofinansowania zadań z zakresu modernizacji źródeł ciepła w budynkach położonych w Wejherowie oraz w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Wejherowa – aktualizacja 2017. 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH