Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
11°
piątek, 26.04.2019 r. imieniny: Marii, Marzeny, Ryszarda
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Wejherowo skutecznie wykorzystuje szanse rozwojowe

Wejherowo skutecznie wykorzystuje szanse rozwojowe

W obecnej kadencji 2015-2018 Wejherowo pozyskało ponad 50 mln zł dotacji zewnętrznych na inwestycje oraz działania nieinwestycyjne. Razem ze środkami zdobytymi przez władze miasta w latach poprzednich, jest to już ponad 100 mln zł dodatkowych środków wykorzystanych na rozwój miasta. – Wszyscy wejherowianie na tym skorzystali – podkreśla prezydent Krzysztof Hildebrandt i dodaje:  - Wejherowo się zmienia i dalej będziemy je zmieniali.

Szczegóły na konferencji prasowej w wejherowskim Ratuszu przedstawił Prezydent Miasta Krzysztof Hildebrandt ze swoimi zastępcami – Beatą Rutkiewicz i Arkadiuszem Kraszkiewiczem. 

- Szeroko korzystamy ze środków unijnych, ale również dotacji ministerialnych czy funduszy ochrony środowiska. Dobrze wykorzystujemy szanse, które mamy. Wszyscy wejherowianie na tym skorzystali. Wejherowo się zmienia i dalej będziemy je zmieniali – mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. – Co ważne, przez te wszystkie lata zdobyliśmy doświadczenie, wiedzę i umiejętność w zakresie pozyskiwania funduszy. W Wejherowie żyje się coraz lepiej i bardziej komfortowo. Wizja rozwoju Wejherowa, jako miasta przyjaznego i atrakcyjnego dla mieszkańców, jest przez nas wciąż realizowana.

W ciągu minionych czterech lat Wejherowo zdobyło dofinansowanie ze środków zewnętrznych, przede wszystkim z funduszy europejskich, na aż piętnaście projektów inwestycyjnych i szesnaście projektów nieinwestycyjnych. Wartość zadań wyniosła ponad 82 mln zł, z czego dofinansowanie to ponad 50 mln zł Władze miasta od wielu lat skutecznie pozyskują środki na rozwój miasta. Wcześniej, w poprzednich kadencjach były to też znaczące kwoty. Wszyscy pamiętamy renowację Kalwarii Wejherowskiej, modernizację ul. Wałowej, rewitalizację Parku Miejskiego czy budowę nowego WCK - Filharmonii Kaszubskiej za pieniądze unijne. Z kolei ulica Necla czy Orzeszkowej powstały z dofinansowania pozyskanego w ministerstwach. Razem to już ponad 100 mln zł, z których korzystają mieszkańcy.

- W obecnej kadencji pozyskane do budżetu środki zewnętrzne zainwestowano m.in. w budowę węzłów drogowych – Wejherowo (Kwiatowa) i Śmiechowo (Zryw), budowę sali sportowej przy wejherowskiej „dziewiątce”, zadaszenie lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 8. Przeprowadzonych zostało szereg inwestycji związanych ze likwidacją starych pieców i zmianą systemu grzewczego na proekologiczny – wylicza Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta zajmująca się inwestycjami miejskimi.

Zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz, który odpowiada za oświatę, sprawy społeczne oraz kulturę dodaje: - W minionych czterech latach dotacje zostały wykorzystano także w sferze kultury, edukacji i opieki społecznej. W sferze kultury - poprzez zakup wyposażenia - umożliwiono korzystanie z kina osobom niewidomym i słabowidzącym oraz niesłyszącym. Zrealizowano projekty teatralne i artystyczne. Dzięki unijnym funduszom miasto zdobyło środki na projekty edukacyjne – zakup tablic interaktywnych, doposażenie gabinetów lekarskich czy zakup książek do wejherowskich szkół i biblioteki. Fundusze unijne wykorzystano także na projekty społeczne – utworzenie klubu Integracji Społecznej Śródmieście, na pomoc żywnościową czy na projekty aktywizacji zawodowej.

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH