Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
-8°
środa, 23.01.2019 r. imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Wejherowski Budżet Obywatelski 2018

Wejherowski Budżet Obywatelski 2018
Rozpoczyna się czwarta edycja Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 – poinformował prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podczas zorganizowanej w ratuszu konferencji, w której wziął także udział Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta miasta. Pierwszy etap, czyli składanie przez mieszkańców propozycji projektów rozpocznie się 1 marca i potrwa do 3 kwietnia, czyli ponad miesiąc. Procedury składania wniosków i głosowania pozostają bez zmian. 
 
W tegorocznej edycji Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego, na jego realizację przeznaczono 1 mln złotych – 950 tys. zł na projekty inwestycyjne i 50 tys. zł na nieinwestycyjne. Składanie przez mieszkańców propozycji projektów rozpocznie się 1 marca i potrwa do 3 kwietnia. Głosowanie na zakwalifikowane projekty rozpocznie się 8 czerwca i potrwa do 22 czerwca. Wyniki poznamy w czerwcu br. 
 
- Przystępujemy do kolejnej edycji Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego, trzy poprzednie potwierdziły dużą aktywność i pomysłowość wejherowian – mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. - Wejherowianie dzięki budżetowi obywatelskiemu chcą uczestniczyć w zarządzaniu swoim miastem i po raz kolejny mogą zaproponować konkretne i ciekawe rozwiązania, na które czekamy od 1 marca do 3 kwietnia. Zachęcam zatem do aktywnego uczestnictwa w życiu Wejherowa i życzę, podczas przy­gotowywania projektów, wielu wspania­łych pomysłów.
 
Jak powiedział Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa, w tym roku wejherowianie po raz czwarty będą mogli bezpośrednio zadecydować o wydatkowaniu miejskich pieniędzy w ramach Budżetu Obywatelskiego. Maksymalna wartość zgłoszonego projektu inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł, a projektu nieinwestycyjnego – 10 tys. zł. 
 
- Sama procedura składania projektów i głosowania pozostaje bez zmian – mówi Arkadiusz Kraszkiewicz. - Projekt musi mieć poparcie co najmniej 50. mieszkańców Wejherowa. Wzorem lat ubiegłych, głosować będzie mógł każdy mieszkaniec Wejherowa, który ukończył 16 lat, a każdy głosujący będzie mógł oddać maksymalnie dwa głosy – jeden na projekt inwestycyjny i osobno jeden na projekt nieinwestycyjny. Głosowanie odbywać się będzie tak jak w poprzednich latach - elektronicznie na stronie internetowej miasta Wejherowo oraz w formie pisemnej we wskazanych punktach. 
 
Autorzy projektów muszą pamiętać, że propozycje działań muszą należeć do zadań własnych miasta, a także uwzględniać zasady legalności, gospodarności i celowości. Projekt do budżetu obywatelskiego powinien być tak napisany, aby z jednej strony zainteresować mieszkańców i zdobyć ich poparcie potrzebne do złożenia wniosku, a potem w głosowaniu, zaś z drugiej strony musi umożliwiać weryfikację formalną i analizę techniczno-ekonomiczną wniosku przez Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego. 
 
Wzorem lat ubiegłych eksperci z Urzędu Miejskiego zorganizują dla zainteresowanych mieszkańców warsztaty z przygotowania wniosków tak, aby wszyscy chętni mogli dobrze je przygotować pod względem formalnym oraz techniczno-ekonomiczym. Na warsztatach zostaną także przedstawione praktyczne doświadczenia z trzech dotychczasowych edycji Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. Terminy spotkań zostaną podane na stronie internetowej miasta.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH