Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
22°
niedziela, 18.08.2019 r. imieniny: Bogusława, Bronisława, Ilony
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Wejherowski Budżet Obywatelski 2019 - Start 1 kwietnia

Wejherowski Budżet Obywatelski  2019 - Start 1 kwietnia

1 kwietnia 2019 r. rozpocznie się składanie wniosków w piątej już edycji Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego – poinformował o tym prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podczas konferencji w wejherowskim ratuszu. Procedury składania wniosków i głosowania pozostają bez zmian. Głosowanie na projekty, które zostaną poddane analizie technicznej i sprawdzone pod względem formalnym, odbędzie się we wrześniu.

W tegorocznej edycji Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego, na jego realizację przeznaczono 1 mln złotych – 900 tys. zł na projekty inwestycyjne i 100 tys. zł na nieinwestycyjne. Składanie przez mieszkańców propozycji projektów rozpocznie się 1 kwietnia i potrwa do 30 kwietnia. Głosować będzie można od 9 do 29 września. Wyniki poznamy w październiku br.

- Rozpoczynamy kolejną edycję Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. Cztery poprzednie potwierdziły dużą aktywność i pomysłowość wejherowian – podkreślił Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. - Wejherowianie dzięki budżetowi obywatelskiemu chcą uczestniczyć w zarządzaniu swoim miastem i po raz kolejny mogą zaproponować konkretne i ciekawe rozwiązania, na które czekamy od 1 do 30 kwietnia. Do tej pory, w ramach Wejherowskiego budżetu Obywatelskiego, zrealizowaliśmy 24 projekty, w tym 17 inwestycyjnych i 7 nieinwestycyjnych. Kolejne projekty są w trakcie realizacji. Podjęcie wysiłku opracowania projektu jest świadectwem zaangażowania w życie i rozwój miasta, tym samym zasługuje na szczególne uznanie. Zachęcam zatem do aktywnego uczestnictwa w życiu Wejherowa i życzę, podczas przy­gotowywania projektów, wielu wspania­łych pomysłów.

Jak powiedział Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa, w tym roku Wejherowo włącza się do metropolitalnego budżetu obywatelskiego, który w tym samym czasie będzie realizowany m.in. w Gdańsku, Sopocie oraz innych miejscowościach z okolic Trójmiasta. Głosowanie odbywać się będzie elektronicznie na stronie internetowej miasta Wejherowo oraz w formie pisemnej we wskazanych punktach.

- Maksymalna wartość pojedynczego zgłoszonego projektu inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł, a projektu nieinwestycyjnego – 10 tys. zł – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. - Każdy głosujący będzie mógł oddać maksymalnie dwa głosy – jeden na projekt inwestycyjny i jeden nieinwestycyjny.

 

Kto jest uprawniony do wzięcia udziału w Wejherowskim Budżecie Obywatelskim:                                                                                                                                                                                   

  • Osoby zamieszkujące w Wejherowie, które ukończyły 16. rok życia.

 

Co należy wziąć pod uwagę pisząc wniosek:

  • Projekty muszą należeć do zadań własnych miasta, a także uwzględniać zasady legalności, gospodarności i celowości.
  • Należy sprawdzić własność terenu, na którym proponowana inwestycja ma być zrealizowana. Zadania inwestycyjne i remontowe mogą zostać wykonane wyłączne na terenach będących w posiadaniu Miasta Wejherowa.

 

Jak składamy wnioski:

  • Jeśli napisałeś wniosek musisz przekonać mieszkańców Wejherowa, aby poparli go. Zbierz co najmniej 50 podpisów.
  • Formularz wniosku z podpisami mieszkańców dostarcz w oryginale do kancelarii Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 lub do Ratusza pl. Jakuba Wejhera 8 od 1 do 30 kwietnia 2019 r. 

 

 

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego 2019: 

•  1 - 30 kwietnia – składanie wniosków-projektów przez mieszkańców

• do 31 maja – analiza złożonych propozycji projektów

• do 4 czerwca – publikowanie sprawdzonych formalnie projektów i poddanie ich konsultacjom społecznym – czas na wnoszenie uwag przez mieszkańców

• 10 czerwca – zakończenie konsultacji społecznych

• 28 czerwca – ogłoszenie listy zakwalifikowanych projektów do głosowania

• 9 - 23 września – głosowanie mieszkańców na projekty

• październik – ogłoszenie wyników głosowania

 

Przykłady projektów zrealizowanych w poprzednich latach:

Projekty inwestycyjne

„Aktywna Nanicka: tenis – siatka – kosz”

 

„Centrum Sportu Tytani”

 


Projekty nieinwestycyjne

„Wejher Cross Games"

„Zielona Szkoła - uczymy dzieci dbania o przyrodę”

 

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH