Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
czwartek, 14.11.2019 r. imieniny: Emila, Laury, Rogera
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Wieści z ratusza na 8/2008

Odnowią turystyczne szlakiWkrótce Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze wykona renowację pieszych szlaków turystycznych biegnących przez miasto i okolice Wejherowa. W ramach renowacji zostaną odnowione i uzupełnione oznakowania szlaków oraz znaki informacyjne, jak tablice czy drogowskazy. Prace obejmą trzy szlaki – tzw. Wejherowski (z miasta do uroczyska Piekiełko), Szlak Puszczy Darżlubskiej i Szlak Krawędzią Kępy Puckiej łączący Wejherowo z Puckiem. Prace renowacyjne PTTK wykonane zostaną na zlecenie Urzędu Miejskiego. Konkurs kalwaryjski - literackiW ramach obchodów Roku Kalwarii Wejherowskiej biblioteka w Wejherowie organizuje konkurs literacki pod patronatem prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta. Tematem konkursu jest oczywiście Kalwaria Wejherowska, więc prace do niego zgłaszane winny nawiązywać do wartości historycznych, kulturowych i religijnych kalwarii. Konkurs ma charakter otwarty, rozgrywany będzie w dwóch grupach wiekowych: A – 16-19 lat i B - powyżej 20 lat, oraz w dwóch kategoriach literackich: I - esej (historyczny lub literacki do 10 stron maszynopisu) lub II – poezja (3 utwory). Prace w jednym egzemplarzu maszynopisu należy przesłać do 16 września 2008 na adres: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, 84-200 Wejherowo, ul. Kaszubska 14 z dopiskiem „Kalwaria Wejherowska”. Praca musi być oznaczona godłem oraz określeniem kategorii wiekowej i literackiej (np. BII). Dane autora: imię i nazwisko, wiek, adres korespondencyjny, telefon muszą być zamieszczone w zamkniętej kopercie opatrzonej takim samym godłem. Do danych należy dołączyć zgodę autora (z czytelnym podpisem) na bezpłatną publikację jego tekstu w almanachu pokonkursowym. Utwory nadesłane na konkurs nie mogą być wcześnie nagradzane w innych konkursach ani publikowane. Ogłoszenie wyników nastąpi w Dzień Papieski, 16 października br. Prócz nagród regulaminowych zostanie przyznana specjalna nagroda dla mieszkańca Wejherowa; fundatorami nagród są prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt oraz kustosz kalwarii o. Tyberiusz Nitkiewicz.Konkurs kalwaryjski – fotograficznyW ramach obchodów Roku Kalwarii Wejherowskiej Urząd Miejski w Wejherowie organizuje pod hasłem „Nowe oblicza Świętych Gór” konkurs fotograficzny dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych będących  mieszkańcami Wejherowa i powiatu wejherowskiego lub mieszkających uczęszczający do szkół na terenie powiatu wejherowskiego. Cel konkursu jest popularyzacja walorów sakralnych i turystyczno-krajoznawczych Kalwarii oraz rozwijanie zainteresowań sztuką fotografiki wśród młodzieży. Do konkursu można zgłaszać jeden zestaw złożony z 3-6 zdjęć w formacie 15x21 cm. Zdjęcia muszą być na odwrocie oznaczone godłem, do zestawu należy dołączyć zamkniętą kopertę opisaną tym samym godłem, a zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, szkołę, klasę, adres zamieszkania, oraz kontakt telefoniczny lub mailowy. Prace należy nadsyłać do 31 sierpnia (liczy się data stempla pocztowego) pod adres: Urząd Miejski w Wejherowie, pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo, z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”. Wręczenie nagród nastąpi podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w dniu 30 września 2008 roku.Konkurs kalwaryjski - plastyczny W ramach obchodów Roku Kalwarii Wejherowskiej Przedszkole Sióstr Zmartwychwstanek organizuje konkurs plastyczny pt. Spacer po Kalwarii Wejherowskiej. Mogą w nim wziąć udział dzieci w wieku 4-6 lat, których zadaniem jest wykonanie dwóch prac w dowolnej technice plastycznej nawiązujących do tematu konkursu. Prace muszą mieć format A3 (wielkość karty dużego bloku rysunkowego), a należy je dostarczyć do 4 kwietnia 2008 r. do Przedszkola Sióstr Zmartwychwstanek przy ul. Bukowej. Każda praca powinna być z przodu opatrzona metryczką zawierającą imię, nazwisko i wiek dziecka oraz imię i nazwisko instruktora, pod którego opieką powstała prace, jak również nazwę placówki przedszkolnej-szkolnej, do której dziecko uczęszcza. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na 15 kwietnia br. Gdy zgubisz swojego pupilaNa zlecenie Urzędu Miejskiego wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmuje się Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie. Zdarza się, że razem z bezpańskimi chwytane są też zwierzęta, które uciekły właścicielowi lub biegały po mieście bez nadzoru. Dlatego kiedy zwierzę zaginie warto sprawdzić, czy nie zostało ono odłowione przez ZUK. Zanim pies lub kot zostanie odwieziony przez ZUK do schroniska w Małoszycach koło Lęborka można odebrać swojego zagubionego pupila w siedzibie Zakładu przy ul. Obrońców Helu 1. W tym celu ZUK publikuje zdjęcia wyłapanych zwierząt na swojej stronie internetowej www.zukwejherowo.pl. Prócz dotychczasowych właścicieli mile widziani są też nowi, którzy zamierzają zaopiekować się bezpańskim zwierzęciem. Pielgrzymka Żołnierzy GórnikówZwiązek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników zawiadamia swoich członków i ich rodziny, że coroczna pielgrzymka do Częstochowy odbędzie się w dniach 29 kwietnia - 1 maja b.r. Koszt wycieczki od osoby wynosi 100 zł, w cenę wliczone są dwa noclegi w Domu Pielgrzyma. Osoby chętne do wyjazdu winny zgłaszać się w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Hallera 1. Baśń z morałem1 marca Kino Studyjne WCK zaprasza na baśń filmową produkcji amerykańskiej pt. „Złoty Kompas”. Film opowiada o przygodach pewnej dziewczynki szukającej porwanego przyjaciela w świecie Zorzy Północnej. W filmie zobaczymy m. in. Nicole Kidman, Daniela Craiga, Eve Green i Sama Elliotta. Projekcja o godz. 17.00, bilety w cenie 10 i 7 zł. Spotkanie autorskie4 marca Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie zaprasza na spotkanie z Romanem Repeć-Ross - pisarzem, felietonistą, dziennikarzem. Spotkanie zaplanowano na godz. 12.00. Nowe NowinyW stałych punktach dystrybucji jest już do pobrania nowy numer Biuletynu Informacyjnego „Nowiny”. Z elektroniczną wersją Nowin można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.bip.wejherowo.pl. Urząd Miejski w Wejherowie, tel. 058 677 70 23
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH