Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
poniedziałek, 17.02.2020 r. imieniny: Donata, Gizeli, Łukasza
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Wieści z ratusza nr 33/2008

Letnie koncertyPrezydent miasta Krzysztof Hildebrandt zaprasza na kolejne letnie koncerty. W nadchodzący weekend odwiedzą nas wykonawcy z „górnej półki”, od wielu lat osiągający sukcesy na muzycznym rynku i wyróżniający się wysokim poziomem artystycznym. W sobotę 23 sierpnia o godz. 18.00 w Parku Miejskim zagra jeden z trzech najlepszych polskich jazzmanów, Jan Ptaszyn Wróblewski. Natomiast w niedzielę na rynku, także o godz. 18.00 wystąpi sława w kategorii poezji śpiewanej i autorskiej – kabaret Czerwony Tulipan z Olsztyna. Wstęp na koncerty jest darmowy. Pomoc materialna dla uczniówZgodnie z przepisami obowiązującymi od 2005 r. uczniowie szkół publicznych i niepublicznych mieszkający w Wejherowie a znajdujący się w trudnej sytuacji bytowej mogą ubiegać się o stypendium szkolne. Stypendium takowe może otrzymać uczeń, słuchacz lub wychowanek znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów nie przekraczających kwoty 351 zł netto na osobę w rodzinie. Zwłaszcza, gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Wnioski o przyznanie stypendium są dostępne w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, w Miejskim Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Kusocińskiego 17, a także w sekretariatach wejherowskich szkół samorządowych. Można je również pobrać ze strony biuletynu informacji publicznej – www.bip.wejherowo.pl z działu Komunikaty/Ogłoszenia. Ponieważ podstawą przyznania stypendium szkolnego jest niski dochód na członka rodziny, do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości wszystkich dochodów za miesiąc sierpień. Poprawnie wypełniony formularz należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w dniach 1-15 września b.r. Pomoc w wypełnianiu wniosków świadczy MZOPO, tel. 672-19-66 jak również pedagodzy szkolni. Dowóz dzieci niepełnosprawnychW Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego można już składać wnioski o dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły. Usługę tą świadczy miasto korzystając z przystosowanych do tego środków lokomocji i jest ona dla rodziców dziecka częściowo odpłatna. Wniosek o dowóz można pobrać ze strony biuletynu informacji publicznej – www.bip.wejherowo.pl z działu Komunikaty/Ogłoszenia lub odebrać w MZOPO lub placówce oświatowo-wychowawczej. Do wniosku należy dołączyć: aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka, skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce oraz zaświadczenie o przyjęciu ucznia do szkoły lub ośrodka. Ostatni dzwonek na zwiedzanieDo 29 sierpnia można zwiedzać kalwarię i miasto z przewodnikami PTTK za darmo. Tę nową formę zorganizowanego zwiedzania przygotowało miasto przy dofinansowaniu ze strony samorządu Województwa Pomorskiego. Wycieczki organizowane są codziennie, od poniedziałku do niedzieli, w godz. 11.00-14.00. Zwiedzanie zaczyna się od kościoła klasztornego św. Anny (zbiórka uczestników przy klasztornej furcie) i obejmuje ratusz, kolegiatę, pałac Przebendowskich i oczywiście kaplice kalwaryjskie. Ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, chęć uczestnictwa w wycieczce należy poprzedzić rezerwacją, której można dokonać w dni robocze w godz. 7.30-15.30 pod nr tel. 058 677 70 58. Udział w wycieczce jest bezpłatny!Przypominamy także, że w soboty i niedziele dostępne są bezpłatnie dla mieszkańców i turystów sale historii i tradycji ratusza miejskiego wraz z makietami miasta i kalwarii, które można zwiedzać w godz. 9.00-15.00 – wejście co godzinę, ostatnie następuje o godz. 14.00. Zapowiedź LuterkaW dniach 7-9 listopada w Wejherowie odbędzie się III Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych im. Adama Luterka, organizowany przez Wejherowskie Centrum Kultury i LO im. Sobieskiego.  Tegoroczna impreza została włączona w uroczyste obchody Roku Herberta, dlatego priorytetem przeglądu będą prezentacje spektakli opartych na twórczości lub biografii poety. Dopuszczone będą również przedstawienia oparte na scenariuszu własnym lub obcym. W OPMFT mogą uczestniczyć osoby lub zespoły uprawiające różne formy dramatyczne, działające w szkołach i innych placówkach oświatowych. Organizatorzy dopuszczają udział grup teatralnych , które już występowały na poprzednich przeglądach "Luterka", ale poza regulaminem. Przegląd obejmuje dwie kategorie: teatr jednego aktora i zespół teatralny. Prezentacja teatralna musi zmieścić się w czasie od 15 do 30 min, a liczba wykonawców jednego zespołu nie może przekroczyć 15 osób. Do 15 października osoby zainteresowane udziałem w przeglądzie winny nadesłać kartę zgłoszenia, którą można pobrać ze strony www.wck.wejher.pl.Adres WCK: 84-200 Wejherowo, ul.Sobieskiego 255, tel. 058 672 27 75, szerszych informacji udziela Edyta Łysakowska-Sobiczewska; tel. 609 665 676, e-mail: esobi@op.pl.  
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH