Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
poniedziałek, 10.12.2018 r. imieniny: Danieli, Bohdana, Julii
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Wieści z ratusza nr 34/2006

Jak zapobiegać podtopieniom? W związku z powtarzającymi się w niektórych miejscach przypadkami zalewania ulic i posesji podczas ostatnich obfitych opadów deszczu prezydent Krzysztof Hildebrandt polecił urzędnikom przygotowanie szczegółowej analizy i wniosków, które koniecznie muszą zostać uwzględnione w prowadzonych obecnie pracach projektowych. Tematem wód deszczowych Urząd Miejski zajął się już wcześniej, bowiem miasto Wejherowo uczestniczy w programie dofinansowanym przez Unię Europejską, którego celem jest m.in. uporządkowanie gospodarki wodami deszczowymi. Obecnie trwają prace projektowe. Jest więc okazja, aby zgłaszane przez mieszkańców przypadki podtopień ująć w tym programie i skutecznie je wyeliminować. Na podstawie wniosków i wykonanych projektów zostanie opracowany harmonogram inwestycji, który sukcesywnie co roku będzie realizowany, aby z czasem poprawić sytuację w tym zakresie i zlikwidować pojawiające się zagrożenia. Pomoc materialna dla uczniów.Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych mieszkający w Wejherowie a znajdujący się w trudnej sytuacji bytowej mogą ubiegać się o stypendium szkolne. Stypendium takowe może otrzymać uczeń, słuchacz lub wychowanek znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Wnioski o przyznanie stypendium są już dostępne w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, w Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowych przy ul. Kusocińskiego 17, a także w sekretariatach wejherowskich szkół samorządowych. Ponieważ podstawą przyznania stypendium szkolnego jest niski dochód na członka rodziny, do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości wszystkich dochodów za miesiąc sierpień (dokładnie jak we wniosku). Poprawnie wypełniony formularz należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie w dniach od 1 do 15 września b.r. Pomoc w wypełnianiu wniosków świadczy MZOPO, tel. 672-19-66 jak również pedagodzy szkolni. Poprawa bezpieczeństwa na os. Chopina.Przetarg na prace związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na oś Chopina wygrała firma Bob Rollo. Do połowy października b.r. wykonawca wybuduje nowy, docelowy zjazd w drogę osiedlową z ul. Kusocińskiego tak, aby możliwe było zamkniecie niebezpiecznego wyjazdu na ul. Chopina. Ponadto przebudowany zostanie chodnik i wykonany brakujący fragment ścieżki rowerowej w rejonie zatoki autobusowej przed skrzyżowaniem Chopina-Kusocińskiego. Koszt zadania wynosi 158 tys. zł. Romeo z Olsztyna.26 sierpnia w amfiteatrze w parku im. Majkowskiego zagra zespół Ampha Romeo. Grupa istnieje od 2000 r. i prezentuje głównie nurt muzyki funky. Koncert zaczyna się o godz. 18.00. Koniec wakacji na wesoło.Ostatnim gościem cyklu letnich koncertów w Wejherowie będzie kabaret Klika. Grupa znana jest z satyrycznych audycji radiowych - w III Programie Polskiego Radia oraz audycji telewizyjnych, gdyż pojawia się w cyklicznych programach Polsatu i TVP3. Z kolei dla 2 programu TVP realizuje audycję satyryczną dla dzieci „Ale heca”. Kabaret Klika wystąpi 27 sierpnia o godz. 18.00 na pl. J. Wejhera. Kolejna batalia warhammerowców.Po raz kolejny w Wejherowskim Centrum Kultury odbędzie się Wielki Dracon, czyli coroczny Turniej Gry Warhammer. Zmagania miłośników gier strategicznych będzie można obserwować 26 sierpnia w godz. 10.00-20.00 a 27 sierpnia w godz. 9.00-16.00. Rozgrywki charakteryzuje niepowtarzalny klimat, gdyż zawodnicy toczą boje na wielkich makietach za pośrednictwem barwnych, często własnoręcznie wykonanych figurek wojowników. W turnieju wezmą udział drużyny z północnej i centralnej Polski, zaś patronat nad nim objął prezydent miasta Krzysztof Hildebrandt, który ufundował puchary dla trójki najlepszych zawodników. Wielkie bieganie.IX Międzynarodowy Bieg Jakuba Wejhera, organizowany pod patronatem prezydenta miasta odbędzie się 23 września. Zawody tradycyjnie połączone będą z XI Ogólnopolskim Biegiem Strażaków. Głównym miejscem zawodów będzie pl. Jakuba Wejhera, na którym też o godz. 14.00 nastąpi uroczyste otwarcie imprezy. W sumie zaplanowano 12 biegów w różnych kategoriach wiekowych. W biegach może wziąć udział każdy, kto dysponuje aktualnymi badaniami lekarskimi, a w biegu głównym osoby które ukończyły 16 lat, przy czym niepełnoletni muszą przedłożyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych zezwalającą na udział w zawodach. Szkoły wejherowskie winny dostarczyć zgłoszenia swoich zawodników do 19 września do SOSW nr 1 przy ul. Sobieskiego 279, przy czym uczniom badania poświadcza lekarz szkolny. Osoby spoza Wejherowa oraz uczestnicy biegu głównego mogą zgłaszać swój akces także w dniu zawodów do godz. 12.30. Szerszych informacji udziela Zbigniew Rolbiecki, tel. 672-22-05. Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wejherowo.pl) w dziale Komunikaty-Ogłoszenia znaleźć można pełen regulamin zawodów oraz kartę zgłoszeniową.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH