Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
-1°
czwartek, 21.02.2019 r. imieniny: Eleonory, Lenki, Kiejstuta
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Wieści z ratusza nr 4/2006

Verba Sacra IIIPrezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt zaprasza serdecznie na wydarzenie kulturalne jakim są Modlitwy Katedr Polskich. Kolejne spotkanie cyklu Verba Sacra, w czasie którego znani aktorzy przybliżają wiernym piękno Biblii poprzez język literacki i języki regionalne, rozpocznie się 30 stycznia o godz. 17.00 w wejherowskiej kolegiacie. Podczas spotkania znana aktorka Danuta Stenka czytać będzie po kaszubsku Przypowieści ewangeliczne, wystąpi też Chór Państwowej Szkoły Muzycznej w Wejherowie pod dyr. Ewy Rocławskiej z towarzyszeniem solistów i muzyków pod kierownictwem Witosławy Frankowskiej: Aleksandry Kucharskiej-Szefler - sopran, Hanny Hip - alt, Jarosława Wyrzykowskiego - obój, Józefa Raatza - obój, Krystyny Przyblińskiej-Żgaj - skrzypce, Bernadetty Krzyżanowskiej - altówka, Jadwigi Rudki-Stefaniak - wiolonczela. Słowo wstępne tradycyjnie wygłosi prof. Jerzy Treder.Schroniska czekająZastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz nakazał pracownikom MOPS oraz Straży Miejskiej w Wejherowie wzmożoną kontrolę miejsc, w których zwyczajowo zimują bezdomni. Zostanie im zaproponowane przeniesienie do schroniska. Zaś w przypadkach skrajnych, zagrażających życiu bezdomnego, zostanie on nawet wbrew woli przewieziony do schroniska lub do szpitala. Wprawdzie już na początku grudnia Straż Miejska przeprowadziła spis bezdomnych, zachęcając ich do spędzenia zimy w schroniskach, ale zaledwie trzy osoby zastosowały się do tych poleceń. Tymczasem Urząd Miejski zawarł stosowne umowy o zapewnienie noclegu z kilkoma schroniskami, tak że każda osoba nie mająca dachu nad głową znajdzie go w Gdańsku - w schronisku Przystań przy ul. Mostowej 1, w schronisku dla niepełnosprawnych przy ul. Równej oraz w schronisku dla kobiet przy ul. Kochanowskiego. Miejsca czekają również w schronisku Fundacji Westa w Pruszczu Gdańskim przy ul. Kościuszki 12. Osoba chcąca zamieszkać w schronisku musi się wcześniej zgłosić po skierowanie do MOPS-u, gdyż jej pobyt jak i przejazd do placówki opłaca miasto. Prezydent Tokłowicz prosi również wszystkich ludzi życzliwego serca, by informowali MOPS lub Straż Miejską o przypadkach zamieszkiwania osób w miejscach ku temu nieprzystosowanych, w warunkach zagrażających życiu.Gdzie po elektroniczny biletO wprowadzeniu nowej formy biletów komunikacji miejskiej, jaką jest karta elektroniczna już informowaliśmy. Miejski Zakład Komunikacji ustalił sieć punktów sprzedaży, w których prócz biletów papierowych będzie też można podładować owe karty. Punkty te działają: w bazie MZK, ul. Tartaczna 2, pn.-pt. 7.45-16.30, sb. 10.00-12.00 (w ostatnią sobotę miesiąca nieczynny); na holu Dworca PKP Wejherowo, pn.-pt. 6.30-19.00, sb. 9.00-16.00, nd. 10.00-14.00; w kiosku przy ul. Sobieskiego 263, pn.-pt. 6.00-19.00, sb. 6.00-16.00, nd. 8.00-16.00; w kiosku przy ul. Sobieskiego 239, pn.-pt. 6.00-19.00, sb. 6.00-15.00, nd. 8.00-14.00; w kiosku wielobranżowym przy ul. Pomorskiej, pn.-pt. 6.00-18.00, sb. 6.00-14.00; w kiosku na pl. Wejhera, pn.-pt. 6.00-18.00, sb. 6.00-14.00; w kiosku przy ul. Rybackiej 10, pn.-pt. 6.00-18.00, sb. 6.00-14.00, nd. 8.30-13.30; w sklepie w Gościcinie przy ul. Słonecznej 92, pn.-pt. 9.00-18.00, sb. 9.00-15.00; w sklepie w Bolszewie przy ul. Asnyka 2, pn.-pt. 8.00-19.00, sb. 8.00-17.30; w Redzie w kasie SKM, pn.-sb. 5.30-21.00, nd. 7.00-20.00.W późniejszym czasie karty będzie także można podładować u kierowców autobusów. Z kolei samą kartę elektroniczną można nabyć w siedzibie MZK przy ul. Tartacznej.Rzuć palenieTym razem nie namawiamy do rzucenia papierosów, ale do rezygnacji z równie szkodliwego zwyczaju, jakim jest spalanie odpadów w piecach domowych. Zwłaszcza zimą działalność ta nie tylko zasnuwa miasto czarnym dymem, ale i szkodzi zdrowiu wszystkich mieszkańców - przede wszystkim palaczy. Wiele odpadów z tworzyw sztucznych i płyt meblowych wydziela podczas spalania w zbyt niskich temperaturach (poniżej 600 st. C) trujące związki chemiczne, jak polichlorki, tlenek azotu, dwutlenek siarki. Do atmosfery dostają się także metale ciężkie, których szkodliwe działanie - wskutek kumulacji w organizmie może objawić się po wielu latach i trwać przez lata. Dlatego przypadki ujawnienia tego rodzaju działalności są karane mandatami karnymi. Odpady takowe mogą bowiem być spalane wyłącznie w specjalnych piecach wysokotemperaturowych (o temperaturze spalania ok. 1200 st. C), wyposażonych w wysokie kominy wynoszące dym w górne partie atmosfery. Spalanie odpadów nie przynosi także dużych ekonomicznych korzyści, śmieci dają niewiele ciepła, a wiele popiołu. Nadto wydzielane z nich substancje wpływają na pogorszenie się stanu technicznego pieców i szybów kominowych. Nie oszczędzi się więc na wydatkach. Dlatego w trosce o zdrowie bliskich rzućmy palenie ! Organizacje pozarządowe z dotacjami247,5 tys. zł dostaną od miasta w 2006 r. organizacje pozarządowe na dofinansowanie działalności sportowej, kulturalnej i zdrowotnej służącą ogółowi mieszkańców i nie przynoszącą korzyści majątkowych. Pieniądze z miejskiego budżetu trafią do 31 organizacji. Najwięcej otrzymają Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wejherowskiego  Zdrowa Rodzina-Zdrowa Gmina - 60 tys. WKS Gryf - 50 tys., UKS Ósemka - 32 tys. oraz KS Wejher - 22 tys. zł. Listę zamyka Stowarzyszenie Oświatowe, któremu przyznano 500 zł. Jednak wielkość dotacji nie świadczy o statusie danej organizacji, lecz o ilości i randze konkretnych zadań, które mają być za te środki zrealizowane. Kto ubiegał się o dofinansowanie niewielkiego projektu otrzymał małą sumę, a większe dotacje przypadły tym organizacjom, które planują zrealizować duże zadania lub większą ich liczbę. Wykaz wszystkich organizacji z wysokością przyznanej im dotacji znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.wejherowo.pl.Dotacje na wypoczynek w mieściePrezydent miasta Krzysztof Hildebrandt przyznał dodatkowe dofinansowanie w wysokości 31 tys. zł. organizacjom zajmującym się realizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach Akcji Zima i Akcji Lato. 8 tys. zł dostanie ZHP, 6 tys. - Wejherowskie TKKF, 4 tys. - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, po 3,5 tys. Akcje Katolickie działające przy parafiach św. Anny i św. Leona. Dla UKS Ósemka przewidziano 3 tys. zł, dla Klubu Sportowego Barka przy parafii NMP - 2 tys., zaś dla Klubu Sportowego HB Plus - 1 tys. zł.Uwaga przedsiębiorcyPrzypominamy osobom sprzedającym alkohol o terminowym składaniu wymaganych prawem oświadczeń i deklaracji. 31 stycznia br. upływa termin składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2005 jak i termin wniesienia pierwszej opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Więcej informacji można uzyskać w Ewidencji Działalności Gospodarczej, ul. 12 Marca pok. 114. Druki stosownych deklaracji można pobrać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego lub ściągnąć z Biuletynu Informacji Publicznej, www.bip.wejherowo.pl (z działu: Jak załatwić sprawę).Nasz człowiek w Powiatowej Radzie SportuW minionym tygodniu w ratuszu odbyło się spotkanie delegatów wejherowskich stowarzyszeń kultury fizycznej, na które przybyli reprezentanci 9 organizacji. Delegaci zatwierdzili regulamin pracy Miejskiej Rady Sportu, która zgodnie z nowymi przepisami zostanie powołana przy prezydencie Wejherowa. Wybrali także delegata miasta do Powiatowej Rady Sportu, a został nim Mariusz Kozakiewicz z Klubu Sportowego HB Plus. Zasiądzie on w radzie przy staroście na okres lat 4 i będzie m. in. opiniował budżet powiatowy w zakresie wydatków na cele kultury fizycznej.Śmieszny aż strach27 stycznia w Wejherowskim Centrum Kultury wystąpi kabaret Hrabi, osobowo i tematycznie będący spadkobiercą słynnego kabaretu Potem. Najnowszy spektakl formacji Hrabi Dracula porusza problem lęków i fobii współczesnego świata, a choć tytułowy wampir w nim nie występuje, w przedstawieniu roją się tabuny innych potworów i paskud. Spektakl zaczyna się o godz. 19.00, bilety w cenie 15 zł do nabycia w sekretariacie WCK. Bój się królika!28 stycznia o godz. 19.00 Kino Studyjne WCK przedstawi komedię animowaną prod. angielskiej z 2005 r. pt. Wallace i Gromit - Zemsta królika. Film opowiada o perypetiach plastelinowego Wallace`a i jego psa, którzy przeganiając szkodniki ogrodowe pewnego razu wchodzą na odcisk bardzo zawziętemu królikowi. Świetna zabawa nie tylko dla dzieci; bilety w cenie 10 i 7 zł (ulgowy) do nabycia w sekretariacie WCK.Nowe NowinyW Urzędzie Miejskim oraz stałych punktach dystrybucji ukaże się lada dzień bezpłatny Biuletyn Informacyjny Nowiny. Biuletyn poda szczegółowe informacje o Akcji Zima wraz z terminarzem zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. Urząd Miejski w Wejherowie, tel. 058 677 70 23
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH