Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
-2°
środa, 19.12.2018 r. imieniny: Beniaminy, Dariusza, Gabrieli
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Wizyta studyjna w Wejherowie w ramach Kongresu Smart Metropolia
Powrót

Wizyta studyjna w Wejherowie w ramach Kongresu Smart Metropolia

Wizyta studyjna w Wejherowie w ramach Kongresu Smart Metropolia
W trakcie wizyty studyjnej w ramach VI Edycji Kongresu Smart Metropolii Wejherowo gościło uczestników tego kongresu, którym chcieliśmy pokazać jak wygląda współpraca metropolitalna oraz zwrócić uwagę na potencjał turystyczny metropolii, w tym Wejherowa. Tematem międzynarodowego Kongresu odbywającego się w Gdańsku były zagadnienia związane z rozwojem obszarów metropolitalnych. 
 
Uczestnicy VI Edycji Kongresu Smart Metropolia, wśród których byli przedstawiciele samorządów oraz goście z Łotwy, zwiedzili wejherowski Ratusz oraz Filharmonię Kaszubską, gdzie wzięli udział w warsztatach ceramicznych i audiobooka. Obejrzeli specjalny pokaz spektaklu choreograficznego „Onira”, pokazujący efekty twórcze działalności Filharmonii Kaszubskiej oraz współpracę ze środowiskiem lokalnym – Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie. 
 
- W ramach Kongresu Smart Metropolia, odbywają się cztery wizyty studyjne – w Gdyni, Pelplinie, Kartuzach i w Wejherowie – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa, która przywitała gości wspólnie z Arkadiuszem Kraszkiewiczem, zastępcą prezydenta. – Wizyta studyjna była okazją do zaprezentowania miasta, jako jednego z aktywnych uczestników kongresu. Goście mieli okazję zwiedzić miasto, a w Filharmonii Kaszubskiej przedstawiliśmy współpracę z instytucjami, organizacjami i grupami nieformalnymi.  
 
Wejherowo w międzynarodowym Kongresie 
 
Odbywający się Kongres Smart Metropolia to jedna z największych w Polsce debat, podczas której dyskutowano na temat najważniejszych zagadnień związanych z rozwojem obszarów metropolitalnych. Hasło tegorocznej edycji brzmiało „Przestrzenie relacji. Wdrażanie agendy miejskiej Unii Europejskiej”. Organizatorem Kongresu było Stowarzyszenie Metropolitalne Gdańsk – Gdynia -Sopot oraz Ministerstwo Rozwoju.
 
Jednym z moderatorów VI Edycji Kongresu Smart Metropolia była Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa, która mówiła o stosowaniu klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Jak podkreśliła prezydent Rutkiewicz, może to stanowić koło zamachowe lokalnej gospodarki i otworzyć dostęp do zleceń dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw szeroko rozumianej ekonomii społecznej.
 
Podczas kongresu podkreślano, że to głównie obszary metropolitalne są tymi miejscami na świecie, w których kreowany jest rozwój. W konsekwencji zarówno na poziomie kraju, jak i Unii Europejskiej, jak dowodzili prelegenci, należy prowadzić politykę regionalną opierającą się o ich potencjał. Mówiono także o tym, że efektywne wykorzystywanie dostępnych zasobów jest możliwe tylko w przypadku oddolnej koordynacji działań międzysektorowych. 
 
Smart cities
 
Ideę „smart cities” można rozumieć jako optymalne wykorzystywanie dostępnych zasobów i pomysłów na rzecz zrównoważonego rozwoju całego obszaru metropolitalnego, nie tylko największych i najbogatszych miast położonych w centrum. Kongres z jednej strony miał inspirować szerokie grono odbiorców zainteresowanych tematyką metropolitalną i dawać niekoniecznie oczywiste odpowiedzi na aktualne pytania dotyczące kierunków rozwoju metropolii. Z drugiej strony natomiast pokazywać i pomagać wypracować liderom integracji metropolitalnej konkretne rozwiązania zarządcze i technologiczne. 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH