Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
czwartek, 14.11.2019 r. imieniny: Emila, Laury, Rogera
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • XI Edycja Wejherowskiego Konkursu Literackiego „Powiew Weny”
Powrót

XI Edycja Wejherowskiego Konkursu Literackiego „Powiew Weny”

XI Edycja Wejherowskiego Konkursu Literackiego „Powiew Weny”

Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie ogłasza XI  Edycję Wejherowskiego Konkursu Literackiego „Powiew Weny” pod patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta. Temat tegorocznego konkursu brzmi: „Biblioteka jest bramą w czasie” (cytat z powieści „Dom z papieru” Carlosa Maríi Domíngueza).

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest zarówno do debiutantów, jak i dojrzałych autorów, mieszkających na terenie województwa pomorskiego. Celem konkursu jest inspiracja i popularyzacja twórców literatury, ujawnienie ich talentów, stworzenie możliwości publikacji najlepszych utworów, a także uczczenie 70. rocznicy powstania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie.

Konkurs rozgrywany jest w dwóch grupach wiekowych: „A” - od 16 do l9 lat i „B” - powyżej 20 lat. W grupie wiekowej „A” obowiązuje jedna kategoria, w której można przedstawiać utwory poetyckie i prozatorskie. W grupie wiekowej „B” obowiązują dwie kategorie: proza (opowiadanie – do 10 stron maszynopisu oraz radiowe – na ok. 15 minut słuchowiska tj. do 1 500 wyrazów). W kategorii proza należy przedstawić obowiązkowo trzy utwory poetyckie. Nagradzane będą zwłaszcza nowoczesne rozwiązania leksykalne i interesujące formy poetyckie.

Prace (oznaczone kategorią i grupą wiekową) należy dostarczyć w trzech egzemplarzach maszynopisu oraz dodatkowo na płycie CD lub przesłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna 84-200 Wejherowo ul. Kaszubska 14 z dopiskiem: „Powiew Weny ” do 7 października 2016 roku.

Praca konkursowa musi być opatrzona godłem (słowo, logo, hasło maskujące właściwą tożsamość autora, inne niż w poprzednich edycjach konkursu, jeżeli autor brał w nich udział. Godłem należy podpisać również osobną kopertę z danymi osobowymi (imię i nazwisko, wiek, adres korespondencyjny, telefon autora). Koperta powinna być zaklejona. Utwory nadesłane na konkurs nie mogą być wcześnie nagradzane w innych konkursach ani publikowane.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 26 października 2016 roku o godz. 17.00

Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa w składzie: Przewodnicząca Komisji Konkursowej – Danuta Balcerowicz – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie, Honorowy członek Komisji Konkursowej – Bogdan Tokłowicz – Przewodniczący Komisji Konkursowej, dr Jolanta Laskowska – Adiunkt w Katedrze Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Gdańskiego, Rafał Dębski – pisarz fantasy, science fiction, powieści historycznych, wojennych, sensacyjnych oraz kryminalnych, psycholog z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie, Ewelina Magdziarczyk-Plebanek – teatrolog, kulturoznawca, bibliotekarz oraz sekretarz konkursu : Krzysztof Powałka – pracownik biblioteki

Nagrody finansowe funduje Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, a nagrody rzeczowe - Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH