Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
czwartek, 12.12.2019 r. imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

XXXV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Wejherowa

XXXV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Wejherowa

W programie XXXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Wejherowa znalazły się uchwały wymagające pilnego rozpatrzenia. Jak wyjaśnił prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, główną przyczyną zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym było uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowa w obszarze miedzy ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego a ulicami Podmiejską i Budowlanych, który radni uchwalili jednogłośnie.

- Zaproponowałem tę uchwałę w trosce o ład przestrzenny na całym obszarze opracowanego planu wzdłuż drogi krajowej nr 6. Wizytówkę miasta stanowią tam zakłady produkcyjne, obiekty handlowe, usług i oświaty, a nie punkt zlewny, który chce zbudować wójt gminy Wejherowo. – mówił Krzysztof Hildebrandt. – Nie po to całe Wejherowo jest skanalizowane, aby teraz w mieście budować zlewnię ścieków. Na to się zgodzić nie możemy. Dziękuję radnym za jednomyślność w tej sprawie.

Ponadto radni dyskutowali i głosowali nad uchwałami dotyczącymi m.in. wieloletniej prognozy finansowej Wejherowa oraz zmian w budżecie miasta na rok 2013. Radni zdecydowaną większością głosów przyjęli też zmianę uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zmianę regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Wejherowa.

Jak powiedział zastępca prezydenta Wejherowa Piotr Bochiński, należy zmienić częstotliwość odbioru odpadów, gdyż gwałtownie zmniejszyła się ilość śmieci zmieszanych, a wzrosła – odpadów segregowanych. Jest to sukces mieszkańców, którzy świadomie i aktywnie zaangażowali się w segregację odpadów.

- Dążymy, aby śmieci zmieszanych było coraz mniej i jak możemy zaobserwować, tak się dzieje – mówi Piotr Bochiński. – W związku z tym, że z budynków jednorodzinnych odbierane są często prawie puste pojemniki na odpady zmieszane, zdecydowaliśmy, że optymalne byłoby wprowadzenie zmian. Ustalono, że z obszaru zabudowy jednorodzinnej odpady komunalne odbierane będą nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a z zabudowy wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz w tygodniu. Natomiast odpady zbierane selektywnie odbierane będą częściej niż dotychczas - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Dopuszczono także zbiórkę popiołu i żużla, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące od 15 września do 15 maja.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH