Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
środa, 20.03.2019 r. imieniny: Joachima, Kiry, Maurycego
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Zamknięcie ul. Rybackiej przy skrzyżowaniu z dk nr 6

Zamknięcie ul. Rybackiej przy skrzyżowaniu z dk nr 6

Informujemy, że w związku budową w Wejherowie prawoskrętu z ul. Rybackiej do drogi krajowej nr 6, wjazd i wyjazd z ul. Rybackiej w kierunku „szóstki” będzie zamknięty w dniach od 26 lipca do 31 października 2018 roku.

Jak informuje Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie w związku z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 14826 (ul. Rybacka) o pas prawoskrętu do drogi krajowej nr 6 w Wejherowie” na czas prowadzonych robót na odcinku ulicy Rybackiej (DP I482G), od skrzyżowania z ulicą Kaszubska do ulicy Gdańskiej (DK nr 6) zostanie wprowadzony zakaz ruchu w obu kierunkach z możliwością dojazdu mieszkańców do parkingu w rejonie posesji 14, 16 oraz wyłączeniem pojazdów budowy. Na dalszym odcinku ulicy Rybackiej (DP 14826) - od skrzyżowania z ulicą Kaszubską do ronda na skrzyżowaniu z ulicą Necla - zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy.

Zmiana organizacji ruchu na wskazanych odcinkach odbywa się od dnia 26 lipca 2018 r. i potrwa do czasu zakończenia robót. Zakończenie tej inwestycji planowane jest do 3l października 20l8 r. Na czas realizacji robót wyznacza się oznakowane objazdy. Wyjazd w kierunku Redy, Rumi i Gdyni odbywa się obecnie przez lewoskręt uruchomiony tymczasowo z ul. Kociewskiej.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH