Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
czwartek, 14.11.2019 r. imieniny: Emila, Laury, Rogera
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Ze wspólnym biletem

Ze wspólnym biletem Mapa gmin tworzących MZKZG - Czym jest bilet metropolitalny?- Decyzją Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, w skład którego wchodzi 13 gmin, w tym Miasto Wejherowo, od 1 stycznia 2008 roku został wprowadzony na obszarze Trójmiasta i stowarzyszonych gmin tzw. bilet metropolitalny. Pod tym pojęciem w praktyce kryją się poszczególne nominały tego biletu jako dodatkowa oferta taryfowa. Bilet przeznaczony jest przede wszystkim dla tych, którzy korzystają więcej, niż z jednego środka transportu. Jeżeli ktoś jeździ tylko jednym środkiem transportu np. autobusem MZK w Wejherowie, to bilet metropolitalny nie jest do tego potrzebny. Ale mając uniwersalny bilet elektroniczny zakupiony w MZK Wejherowo można wykupić lub doładować ten bilet określonym rodzajem biletu metropolitalnego.  Obecnie media ekscytują się biletem metropolitalnym jako biletem dla turystów a jest to bilet przede wszystkim dla tutejszej społeczności, z którego mogą korzystać także turyści. - Proszę o przybliżenie możliwości korzystania z biletu metropolitalnego...- Mamy dwa rodzaje biletów: miesięczny (30. dniowy) i 24. godzinny. Występują one w różnych wariantach. Jeden z wariantów przeznaczony jest na SKM (od Cieplewa do Luzina) oraz wszystkie środki komunikacji miejskiej (w tym autobusy MZK Wejherowo, autobusy i trolejbusy ZTM Gdynia, autobusy i tramwaje ZK Gdańsk). Bilet ten zapewnia nieograniczoną liczbę przejazdów w obszarze funkcjonowania komunikacji metropolitalnej. Dobowy kosztuje 18 zł, a miesięczny - 200 zł (elektroniczny i papierowy kosztują tyle samo). Dotychczas bilet dobowy na SKM kosztował 15 zł. Dopłata 3 zł gwarantuje dostęp do wszystkich środków komunikacji. Gdyby zsumować przejazdy wszystkimi środkami komunikacji w ciągu 30. dni, to okazałoby się, że koszt zamknąłby się kwotą 438 zł. Z punktu widzenia finansowego jest to bardzo opłacalny bilet. Jeżeli ktoś zamierza przez cały miesiąc jeździć kolejką SKM oraz autobusami, trolejbusami i tramwajami po obszarze metropolii, na pewno warto go wykupić. Natomiast bilet metropolitalny 24-go-dzinny stanowi ofertę dla tych, którzy rzadziej korzystają z komunikacji, a sporadycznie chcą korzystać ze wszystkich środków transportu zbiorowego. - Ile kosztuje połączenie wahadłowe - kolejka SKM i autobus?- Każdy wariant, z wyjątkiem jednego środka komunikacji w przypadku biletu metropolitalnego, jest finansowo opłacalny. Jeżeli pasażer jeździ autobusami MZK Wejherowo a potem przesiada się na kolejkę SKM, a następnie jeździ autobusami gdyńskimi, może zakupić kolejowo-komunalny bilet dwóch organizatorów komunikacji. Bilet miesięczny kosztuje 170 zł, a dobowy - 15 zł. Miesięczny bilet kolejowo-komunalny np. na SKM i MZK Wejherowo lub SKM i ZK Gdańsk kosztuje również 170 zł, a dobowy 15 zł. Trzeba jednak pamiętać, że mając bilet dwóch organizatorów można poruszać się tylko ich środkami komunikacji. Jeżeli ktoś wykupił MZK Wejherowo i Gdynia SKM, to może jeździć tylko kolejką SKM i autobusami MZK Wejherowo. Trzecią grupę stanowi bilet komunalny bez SKM, który umożliwia przejazd wszystkimi autobusami, trolejbusami i tramwajami. Bilet miesięczny kosztuje 120 zł, a dobowy 24 zł. Poza tym inne taryfy miejskie pozostają bez zmian. - Gdzie można zakupić bilet metropolitalny na terenie Wejherowa?- Bilet miesięczny i jednodobowy można zakupić we wszystkich dotychczasowych 9 punktach ładowania karty elektronicznej na terenie Wejherowa oraz w kasie MZK. Ponadto bilety papierowe prowadzą wszystkie kasy SKM. Więcej informacji można znaleźć na na stronie internetowej: www.mzkwejherowo.pl  
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH