Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
23°
wtorek, 20.08.2019 r. imieniny: Bernarda, Sabiny, Samuela
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Otwarty Konkurs Ofert na 2019 rok dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
Powrót

Otwarty Konkurs Ofert na 2019 rok dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

Otwarty Konkurs Ofert na 2019 rok dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

Prezydent Miasta Wejherowa na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 450 z późn. zmianami) oraz  Uchwały Nr VIIk/XLVIII/567/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia  „Programu współpracy na rok 2019 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na 2019 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego tj. w formie wsparcia na realizację zadań z zakresu: 

● Ochrona i promocja zdrowia. 

● Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (profilaktyka i terapia uzależnienia od alkoholu, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz innym uzależnieniom i patologiom społecznym). 

● Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

● Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 

● Turystyka i krajoznawstwo - promocja regionu. 

 

Szczegóły konkursu w załączniku. 

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH