Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
22°
niedziela, 18.08.2019 r. imieniny: Bogusława, Bronisława, Ilony
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Pomoc finansowa powiatowi i wykup gruntów – III sesja Rady Miasta
Powrót

Pomoc finansowa powiatowi i wykup gruntów – III sesja Rady Miasta

Pomoc finansowa powiatowi i wykup gruntów – III sesja Rady Miasta

Podczas ostatniej w ubiegłym roku III sesji Rady Miasta, radni udzielili pomocy finansowej powiatowi wejherowskiemu, uchwalili m.in. wysokość bonifikaty za wykup gruntów w użytkowaniu wieczystym oraz statut Miasta Wejherowa.

 

Wejherowscy radni zdecydowali jednogłośnie o przyznaniu pomocy finansowej w wysokości 800 tys. zł powiatowi wejherowskiemu na rozbudowę skrzyżowania dróg powiatowych – budowę ronda w ul. 12 Marca i ul. Sikorskiego.

 

Radni przyjęli uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Wejherowa: w obszarze ograniczonym ul. Judyckiego, 12 Marca i od północy – terenem kolejowym oraz fragmentu korytarza ekologicznego rzeki Redy wraz z terenami przyległymi na odcinku ul. Konopnickiej i ul. Fenikowskiego w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej z Redą.

 

Podczas sesji wejherowscy radni przyjęli uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023. Jak podkreślił Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa, celem tego programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia i zapewnienia posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i samotnych.

 

W 2017 r. w ramach prowadzonego wsparcia objęto dożywianiem 348 uczniów.
W szkołach i przedszkolach wydano w ramach wsparcia łącznie 46 442 posiłków.

Ustalono kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania świadczenia w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, które zostało podwyższone do 150 proc. kryterium dochodowego.

Radni przyjęli uchwałę dotyczącą uchwalenia statutu Miasta Wejherowa. Dokument jest dostosowany do obecnych przepisów i realiów społecznych.

Radni przyjęli także Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

 

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH