Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
-2°
niedziela, 17.12.2017 r. imieniny: Jolanty, Łukasza, Olimpii
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Informacje ogólne

Jednocześnie informujemy, że Urząd Miejski w Wejherowie realizuje systematycznie cały cykl programów mających za zadanie poprawę jakości powietrza, w tym:

 • „Czyste Powietrze Pomorza” – program współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W tegorocznej edycji do dofinansowania zakwalifikowało się 14 nieruchomości prywatnych. Wartość projektu to prawie 300 tys zł, z czego prawie 70 tys. stanowi dofinansowanie, http://www.bip.wejherowo.pl/strony/5697.dhtml 

 •  „KAWKA I” i „KAWKA II” - program współfinansowany przez Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska polegający na zmianie systemu ogrzewania łącznie w 24 budynkach komunalnych za łączną kwotę w wysokości ponad 2,5 mln zł. Pierwszy program został zakończony, zaś program drugi będzie trwał do końca 2018 r. Na kwotę 2,5 mln zł składa się 45% dofinansowania, 45% zwrotnej pożyczki z WFOŚ na preferencyjnych warunkach oraz 10% z budżetu Miasta. Niezależnie od tych programów co roku w ramach bieżących inwestycji Wejherowskiego Zakładu  Nieruchomości Komunalnych zmieniany jest system ogrzewania w zasobie komunalnym w zakresie zabezpieczonych na dany rok środków finansowych. W latach 2008 – 2016 w ramach wszystkich powyższych działań zmodernizowano systemy grzewcze w 34 obiektach na łączną sumę 3,9 mln zł, http://www.bip.wejherowo.pl/strony/4517.dhtml

  http://www.bip.wejherowo.pl/strony/3051.dhtml 

 • program realizowany w ramach uchwały  Rady Miasta w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta na zadania służące ochronie powietrza, związane ze zmianą lub modernizacją systemu grzewczego na proekologiczne. W ramach tych działań w latach 2009-2016 aż 157 lokali mieszkalnych otrzymało nowy system grzewczy na łączną kwotę 1,2 mln zł.

  http://www.bip.wejherowo.pl/strony/5562.dhtml

 • „Termomodernizacja” współfinansowana ze środków unijnych na kwotę ponad 5 mln zł w 14 budynkach komunalnych. Program będzie realizowany w latach 2016-2022,

 • Program mający ścisły związek z ochroną powietrza a mianowicie Gminny Program Usuwania Wyrobów Zawierających azbest dla Gminy Miasta Wejherowa realizowany na mocy Uchwały Rady Miasta od roku 2009. W ramach tego programu Gmina organizuje i finansuje odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. W latach 2008-2015 z budżetu Miasta przeznaczono na ten cel prawie 86 tys. zł.

  http://www.bip.wejherowo.pl/strony/3631.dhtml

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH