Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
-2°
niedziela, 17.12.2017 r. imieniny: Jolanty, Łukasza, Olimpii
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Zanieczyszczenie powietrza na terenie Miasta Wejherowa

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA NA TERENIE MIASTA WEJHEROWA

Pomiary jakości powietrza atmosferycznego wykonane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w roku 2013 wykazały znaczne przekroczenia wartości dopuszczalnych następujących zanieczyszczeń:


Pył zawieszony PM10

Stacja pomiarowa Maksymalne stężenie średniodobowe [ µg/m3] Poziom dopuszczalny (norma)[ µg/m3] Częstotliwość przekroczeństężenia średniodobowego Maksymalna częstotliwość przekroczeń w ciągu roku(norma)
Wejherowo Plac Jakuba Wejhera 109 50 39 35


Benzo(a)piren

Stacja pomiarowa Pozim średnioroczny[ng/m3]   Poziom dopuszczalny (norma)  ng/m3]
Wejherowo Plac Jakuba Wejhera 5,0   1


Pyły zawieszone PM10 przyczyniają się do zwiększenia zagrożenia infekcjami układu oddechowego (kaszel i trudności z oddychaniem, astma, katar sienny), mogą mieć istotny wpływ na przebieg chorób serca (nadciśnienie, zawał) oraz zwiększają ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe.

Benzo(a)piren (B(a)P) to związki silnie rakotwórcze, któresąskładnikiem zanieczyszczeń powietrza (występują w pyle zawieszonym PM10).

Wdychając te zanieczyszczenia, każdy z nas jest narażony na choroby i inne dolegliwości. Osłabiony organizm jest bardziej podatny na choroby wirusowe i bakteryjne. Największą emisję pyłów powoduje przede wszystkim spalanie odpadów, drewna i węgla w piecach domowych.

Spalanie odpadów nie prowadzi do ich zniknięcia, lecz do zmiany ich postaci w bardzo niebezpieczne substancje, które krążą w powietrzu!

Kominy gospodarstw domowych znajdują się na niewielkich wysokościach co uniemożliwia wyniesienie zanieczyszczeń na duże odległości i ich rozproszenie przez wiatr, dlatego zanieczyszczenia tak łatwo trafiają do naszych dróg oddechowych.


Ważne!

- nie spalaj odpadów
- przejdź na ogrzewanie z sieci miejskiej lub gazowe, albo przynajmniej wymień swój piec węglowy na bardziej nowoczesny,
- używaj paliwa węglowego dobrej i sprawdzonej jakości,
- ograniczaj zużycie ciepła,
- nie spalaj w ogrodzie pozostałości roślinnych - przekazuj je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
- korzystaj z komunikacji zbiorowej lub roweru zamiast samochodu.

 

 

Kampania edukacyjna pokazująca korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku prowadzona jest w ramach konkursu "KAWKA dla Pomorza – ograniczenie niskiej emisji" oraz z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego  "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA"

Celem Programu jest zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w szczególności pyłów PM 2,5 i PM 10 oraz CO2. 

Kwota dofinansowania wynosi do 90 % kosztów kwalifikowanych, w tym do 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w formie dotacji.

 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH