Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
11°
niedziela, 25.10.2020 r. imieniny: Ingi, Maurycego, Sambora
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych
Powrót

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Zużyty sprzęt elektryczny elektroniczny możemy oddać bezpłatnie:

  • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – siedziba ZUK w Wejherowie Sp. z o. o., ul. Obr. Helu 1, 84-200 Wejherowo,
  • Punkt Zbiorki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) -  siedziba ZUK w Wejherowie Sp. z o. o., ul. Obr. Helu 1, 84-200 Wejherowo,
  • Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych (OZON) – dwa razy do roku,
  • „Wystawki” przy posesjach – dwa razy do roku podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych, w sklepach przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju.
  • POLCOPPER Sp. zo.o., ul. I Brygady WP 77a w Wejherowie
  • “Elektro Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA – telefon 2222 333 00”

odpady

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców gmin należących do Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z początkiem stycznia 2016 r. Związek wprowadza usługę BEZPŁATNEGO odbioru bezpośrednio z domów dużego (o wadze powyżej 20kg) sprzętu RTV oraz AGD takiego jak: lodówki, telewizory, pralki, zmywarki, itp.

Będzie to uzupełnienie obecnie funkcjonującego systemu opartego na stacjonarnych punktach zbiórki odpadów niebezpiecznych tzw. PZON zlokalizowanych na terenie Związku oraz na objazdowych zbiórkach odpadów niebezpiecznych.

UWAGA!
Odbierany będzie wyłącznie sprzęt kompletny i pochodzący z gospodarstw domowych. Zbiórka nie dotyczy elektroodpadów pochodzących z działalności gospodarczej oraz rolniczej. 

PRZYGOTOWANIE SPRZĘTU DO ODBIORU

Kierowcy przyjeżdżający po sprzęty nie świadczą usług jego demontażu z zabudowy.

Urządzenie wcześniej należy odłączyć od prądu i opróżnić z zawartości (lodówka powinna być rozmrożona, pralka i zmywarka bez wody). Należy także zabezpieczyć wszystkie ruchome elementy (np. szuflady, drzwiczki), zwinąć kable oraz dokonać wymontowania sprzętów z zabudowy.

ZGŁOSZENIE SPRZĘTU DO ODBIORU

Zgłoszenie zużytego sprzętu o masie powyżej 20 kg do odbioru będzie przyjmowane telefonicznie pod numerem telefonu 58 624 66 11. Przy zgłoszeniu wymagane będzie podanie rodzaju sprzętu, preferowane godziny odbioru oraz imię, nazwisko, adres (z informacją, o piętrze w bloku/kamienicy), numeru telefonu w celu przekazania informacji zwrotnej o planowanym terminie odbioru. 

ODBIÓR SPRZĘTU

Odbiór sprzętu odbywać się będzie w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dokonania zgłoszenia od wtorku – do piątku do godziny 19, w soboty w godz. 9 – 15.

Mieszkańcy będą poinformowani telefonicznie o dacie i orientacyjnej godzinie  przyjazdu kierowców po zgłoszony sprzęt. Przekazanie kompletnego sprzętu każdorazowo potwierdzane będzie przez mieszkańca złożeniem podpisu na karcie odbioru.

W przypadku przygotowania przez mieszkańca niekompletnego sprzętu, kierowcy odmówią jego zabrania i będą zobowiązani do spisania protokołu nieprzyjęcia sprzętu wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej.

Zgłoszenia przyjmowane będą już od grudnia 2015 r. pod numerem tel. 58 624 66 11, w dni robocze w godzinach 7.30 – 15.30.

Więcej informacji na temat odbiorów na www.kzg.pl


KONTAKT

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia
Dział Gospodarki Odpadami
Tel. 58 624 66 11, e-mail: dgo@kzg.pl

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH