Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
12°
niedziela, 24.09.2023 r. imieniny: Dory, Gerarda, Maryny
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Jakie będą korzyści

  • objęcie nowym systemem wszystkich nieruchomości zamieszkałych;
  • odbiór odpadów komunalnych zmieszanych w każdej ilości (w ramach uiszczanej opłaty);
  • odbiór odpadów selektywnie zbieranych w każdej ilości (w ramach uiszczanej opłaty),

* wyjątek stanowią odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny (w ramach uiszczanej opłaty odebrana może być ilość do 160 l/rok/lokal mieszklany);

  • dodatkowa możliwość oddawania selektywnie zebranych odpadów nieodpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów oraz Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych;
  • nowoczesne zagospodarowanie odpadów KOMUNALNYCH W REGIONALNYCH INSTALACJACH PRZETWARZANIA ODPADÓW;
  • prawidłowe zagospodarowanie selektywnie zbieranych odpadów KOMUNALNYCH;
  • zmniejszenie ilości dzikich nielegalnych wysypisk śmieci;
  • zanik zjawiska podrzucania śmieci;
  • poprawa stanu środowiska naturalnego.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH