Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
12°
wtorek, 27.10.2020 r. imieniny: Iwony, Noemi, Szymona
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Ciepło sieciowe OPEC ogrzeje wejherowski szpital

Ciepło sieciowe OPEC ogrzeje wejherowski szpital
Logotyp OPEC

Ponad 50 procent mieszkańców Wejherowa otrzymuje ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej OPEC. Przedsiębiorstwo dostarcza ciepło, które pochodzi z własnych źródeł w Wejherowie– ciepłowni węglowej i elektrociepłowni gazowej. Latem dostawa ciepła na potrzeby ciepłej wody realizowana jest przede wszystkim w oparciu o źródło gazowe. Nad prawidłową pracą wejherowskiego systemu czuwa 50-osobowa załoga.

Nowa sieć ciepłownicza do szpitala

W sierpniu Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej rozpoczęło budowę sieci przesyłowej do kompleksu budynków Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. Odcinek główny o średnicy DN 150 ma swój początek z nowo wybudowanego węzła w ciepłowni Nanice, i kończy się w pomieszczeniach, w których będą montowane nowe węzły cieplne na terenie szpitala. Długość tego odcinka wraz z przeciskami pod rzeką, ciekiem wodnym i jezdniami wynosi 1290,5 mb. Poszczególne budynki szpitalne połączono tzw. siecią osiedlową (wewnętrzną), o średnicach od DN 100 do DN 20. Łączna długość liniowa tej sieci to 872,5 mb. Zbudowanych, dostarczonych i zainstalowanych zostanie 11 węzłów kompaktowych o różnych mocach cieplnych. Będą to węzły w większości dwufunkcyjne (centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa). Moc cieplna, która będzie dostarczana siecią do szpitala wyniesie 3,6 MW (maksymalna moc przy ekstremalnych warunkach atmosferycznych). Zaawansowanie prac sieciowych aktualnie wynosi ok. 70%.

- Mieszkańcy doceniają niezawodność ciepła sieciowego. To pod wieloma względami najwygodniejszy sposób ogrzewania budynków i dostarczania ciepłej wody użytkowej. To również rozwiązanie najbardziej ekologiczne – mówi Jarosław Wojewski, kierownik Zakładu Energetyki Cieplnej Wejherowo - Rozwijając naszą sieć efektywnie walczymy ze smogiem eliminując w ten sposób tzw. niską emisję, czyli pyły zawieszone. Poprawiamy, zwłaszcza w sezonie grzewczym, jakość powietrza, którym oddychamy.

Na zdjęciu: Nowa sieć ciepłownicza

Prace remontowo - inwestycyjne oraz innowacje w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Wejherowie

OPEC na bieżąco dba o stabilne działanie całego systemu, aby przez cały rok zapewnić nieprzerwaną dostawę ciepła i w tzw. sezonie grzewczym uniknąć zdarzeń awaryjnych. W tym roku m.in. zmodernizowano technologię wodną w ciepłowni Nanice, co pozwoli zaoszczędzić energię elektryczną, zwiększy stabilizację przepływu wody przez pracujące kotły oraz poprawi wydajność pomp i sprawność całego układu pompowego. Zbudowano odrębną pompownię mającą zasilać w ciepło szpital. Zakupiono i zamontowano pompy gorącego zmieszania i rozdzielnicy sterująco-zasilającej dla tych pomp. Wykonano wizualizację w programie nadrzędnym ciepłowni CITECT oraz wysterowano pompy gorącego zmieszania według odpowiedniego algorytmu – programowanie w zakresie włączenia do systemu, uwzględnienie pracy wtrysku, modyfikacja oprogramowania. Inwestycja daje m.in. możliwość zwiększenia temperatury wyjściowej w kierunku „Stare Miasto, Chopina” w stosunku do pozostałych sieci oraz podwyższa temperaturę wejścia czynnika grzewczego na kocioł, w celu eliminacji punktu rosy.

Od października 2017 roku przedsiębiorstwo realizuje europejski program LowTEMP, promujący systemy ciepłownicze IV generacji wykorzystujące ciepło niskotemperaturowe. Firmę wspiera Polska Akademia Nauk. Na początku tego roku został sfinalizowany projekt pilotażowy w zakresie zadania dotyczącego obniżenia parametrów pracy instalacji wewnętrznej na budynku biurowym przy ul. Staromłyńskiej 41 w Wejherowie. Zamontowano wysokoefektywne grzejniki w pomieszczeniach, ustalono krzywą grzewczą, dostosowano niezbędną automatykę i wyregulowano instalację wewnętrzną. Od lutego 2020 zbierane są dane, w celu potwierdzenia założonego celu.

 

Na zdjęciu: Nowa pompownia przesyłu ciepła dla szpitala

Polski kapitał, nowoczesność, bezpieczeństwo i ekologia

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, to firma ze 100 proc. kapitałem polskim, której właścicielami są: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz Gmina Miasta Gdyni, Gmina Miasta Wejherowa i Gmina Miasta Rumi. OPEC w sposób: nowoczesny, bezpieczny, niezawodny i przyjazny środowisku zapewnia ciepło mieszkańcom: Gdyni, Rumi i Wejherowa oraz części gminy Kosakowo, obsługując ponad 60 proc. mieszkańców i pokrywając około 70 proc. zapotrzebowania na energię cieplną. Spółka poza bieżącą działalnością związaną z produkcją, dystrybucją i dostawą ciepła do budynków, podejmuje także liczne działania na rzecz lokalnych społeczności.

Foto: opec

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH