Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
czwartek, 18.04.2024 r. imieniny: Apoloniusza, Bogusławy, Gościsławy
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Grant na lepszą dostępność

Gmina Miasta Wejherowa pozyskała 99.268,40 zł. na zadanie pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez usprawnienie procesu obsługi klienta w Urzędzie Miejskim w Wejherowie”.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Miasta Wejherowa dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami poprzez wprowadzenie usprawnień komunikacyjnych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. Realizacja projektu umożliwi osobom z problemami funkcjonalnymi samodzielne załatwianie spraw w Urzędzie, w szczególności poprzez wprowadzenie kompleksowego systemu kolejkowego przystosowanego do obsługi osób ze specjalnymi potrzebami, tj. osób niedowidzących i niedosłyszących, a także osób starszych i osób z trwałymi bądź czasowymi ograniczeniami i trudnościami
w zakresie mobilności oraz percepcji.

Grant w wysokości 99.268,40 sfinansuje w całości zaplanowane zadanie. Środki pozyskano w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy