Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
sobota, 22.06.2024 r. imieniny: Pauliny, Sabiny, Tomasza
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Turystyczny szlak północnych Kaszub

„Turystyczny szlak północnych Kaszub budowa/przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej – stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatów wejherowskiego i puckiego”

Inwestycja finansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość projektu: 11.110.310,93 PLN, w tym w mieście Wejherowo 4.511.861,27 PLN.
Wartość wkładu Unii Europejskiej: 7.817.475,32 PLN, w tym dla miasta Wejherowo 2.908.400,30 PLN.
Termin realizacji: 2012-2013

W ramach inwestycji przewiduje się roboty budowlano – montażowe, w wyniku których powstanie 133 km spójnego, oznakowanego szlaku rowerowego z niezbędną infrastrukturą oraz jego promocję na terenie gmin: Kosakowo, Krokowa, Puck, Wejherowo, Gniewino oraz w mieście Puck i mieście Wejherowo. 

Zakres prac na terenie Miasta Wejherowo:

  • Budowa 600 m ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni twardej wzdłuż potoku Cedron od ul. Rzeźnickiej do ul. Partyzantów;

  • Budowa 360 m odcinka ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej przy ul. Chopina od skrętu do szpitala do ul. Nowowiejskiego;

  • Budowa 690 m odcinka drogi rowerowej o nawierzchni utwardzonej (szutrowej) oraz masy asfaltowej wzdłuż górnego odcinka ulicy Ofiar Piaśnicy (droga wojewódzka nr 218);

  • Oznakowanie 6.150 m szlaku rowerowego „Rumia – Białogóra” na odcinku: granica z miastem Reda – ul. Fenikowskiego – ul. Norwida – ul. Nowowiejskiego – ul. Chopina – ul. Jagalskiego – ul. Ofiar Piaśnicy – granica z gminą Wejherowo;

  • Oznakowanie 3.350 m szlaków łącznikowych: ul. Wałowa – ul. Partyzantów – ul. Chopina – Szpital oraz ul. Partyzantów – ul. Pomorska – ul. Prusa – ul. Necla - ul. Konopnickiej;

  • Ustawienie 2 tablic informacyjnych: na parkingu przy szpitalu w Wejherowie (węzeł szlaków) oraz przy stacji Wejherowo – Nanice.

Celem projektu jest podniesienie jakości oraz poprawa publicznej infrastruktury turystycznej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym. Projekt przyczyni się do zrównoważonego wykorzystania potencjału turystycznego regionu, wydłużenia sezonu, wzrostu liczby turystów i poprawy dostępności do atrakcji turystycznych.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy