Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
poniedziałek, 17.06.2024 r. imieniny: Laury, Leszka, Marcjana
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Centrum Integracji Społecznej „Wodne Ogrody” w Wejherowie
Powrót

Centrum Integracji Społecznej „Wodne Ogrody” w Wejherowie

Projekt „Centrum Integracji Społecznej „Wodne Ogrody” w Wejherowie”

Projekt realizowany jest w ramach Instrumentu Finansowegowdrażanego w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 8. Konwersja

Działanie: 8.2: Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie pozadotacyjne.

 

Fundusz, z którego inwestycja jest współfinansowana:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Beneficjent: Gmina Miasta Wejherowa

 

Wartość zamówienia podstawowego: 48.967.940,74 PLN

Kwota udzielonej pożyczki: 10.000.000,00 zł

 

Okres realizacji Projektu: 09.11.2020 – 24.08.2023 r.

 

Opis Projektu:

Głównym celem społecznym przedmiotowego przedsięwzięcia jest zwiększenie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców miasta Wejherowa oraz całego regionu.

Realizacja zadania przyczyni się do podniesienia atrakcyjność Wejherowa zarówno dla stałych i przyszłych mieszkańców, jak i osób odwiedzających miasto. Przez wzgląd na różnorodność
i mnogość atrakcji, które będą znajdowały się na terenie obiektu, ale przede wszystkim dzięki swojej lokalizacji (położenie w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 218 oraz drogi krajowej nr 6), zadanie będzie miał charakter ponadlokalny – będzie odwiedzane przez osoby z miasta Wejherowa, całego powiatu wejherowskiego oraz mieszkańców całego regionu, w każdej grupie wiekowej.

 

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy