Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
niedziela, 26.05.2024 r. imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ofiar Piaśnicy wraz z przebudową ul. Niskiej w Wejherowie
Powrót

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ofiar Piaśnicy wraz z przebudową ul. Niskiej w Wejherowie

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ofiar Piaśnicy wraz z przebudową ul. Niskiej w Wejherowie


Inwestycja ma na celu budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ofiar Piaśnicy o długości około 456 m oraz przebudowę ul. Niskiej w Wejherowie o długości około 312 m.

Powyższe inwestycje są względem siebie uzupełniające ponieważ ul. Niska obsługuje ruch lokalny umożliwiając przejazd rowerem, ruch pieszy i samochodowy. Połączenie ul. Niskiej ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Ofiar Piaśnicy umożliwi ciągły i bezkolizyjny dojazd w kierunku gminy Krokowa. 

W ramach przebudowy ul. Niskiej planowane jest m.in. wykonanie koniecznych korekt geometrii istniejącego przebiegu drogi, rozbiórka istniejącej konstrukcji jezdni, wzmocnienie podłoża gruntowego pod projektowaną jezdnią i zjazdami, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, poszerzenie istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni, wykonanie utwardzenia z kostki betonowej do granicy pasa drogowego w celu umożliwienia ruchu pieszych, budowa zjazdów indywidualnych do przyległych zabudowań, budowa odwodnienia drogi poprzez wpusty deszczowe do istniejącej kanalizacji deszczowej, regulacja i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego (sieć wodociągowa, gazowa, kanalizacja sanitarna, sieci telekomunikacyjne), budowa oświetlenia oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej wraz z usunięciem kolizji.

Projektowana ścieżka rowerowa (ciąg pieszo-rowerowy) zlokalizowana jest przy ul. Ofiar Piaśnicy – drodze wojewódzkiej nr 218 i biegnie w kierunku gminy Krokowa. W ramach budowy ścieżki rowerowej planowana jest m.in. wycinka drzew, przebudowa oraz zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego (sieć gazowa, sieć elektroenergetyczna), budowa ścieżki rowerowej, budowa kanału technologicznego.


Wykonawcą inwestycji jest POLIMEX INFRASTRUKTURA Sp. z o.o.

Wartość inwestycji: 4.264.756,16 zł

Dofinansowanie: 4.051.518,35 zł


Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.


Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy