Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
czwartek, 18.07.2024 r. imieniny: Kamila, Karoliny, Roberta
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Prezydent miasta

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa

Sekretariat Prezydenta Miasta
Ratusz, pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo
I piętro, pokój 12
tel. (58) 677 70 19 , (58) 677 70 20
fax: (58) 672 12 57
email: sekretariat@wejherowo.pl
www: http://www.krzysztofhildebrandt.pl
Facebook: @KrzysztofHildebrandt

Prezydent Wejherowa przyjmuje interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania tel. (58) 677 70 19.

 

 

Krzysztof Mikołaj HILDEBRANDT

Prezydent Wejherowa od 1998 roku. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył także Studium Kierowników Projektów Europejskich.

Wejherowianin w trzecim pokoleniu. Działalność na rzecz Wejherowa jest jego pasją. Zmierza do tego, by Wejherowo było nowoczesnym i dynamicznie rozwijającym się miastem, które dbając o potrzeby współczesnych z szacunkiem odnosi się do tradycji i historii.

Krzysztof Hildebrandt aktywnie uczestniczy w życiu nie tylko Wejherowa, ale i Kaszub. Jest aktywnym członkiem kilku organizacji pozarządowych np. Stowarzyszenia Przyjaciół Rodziny, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Szczególną estymą darzy Związki Kombatanckie. Interesuje się działalnością Cechu Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Jest twórcą Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie. Inicjator utworzenia Straży Miejskiej i objęcia Wejherowa tzw. monitoringiem wizyjnym.

Włodarz, któremu na sercu leży rozwój dzieci i młodzieży nie tylko intelektualny, ale i fizyczny. Za jego kadencji powstały: kryta pływalnia, sztuczne lodowisko, hala sportowa, boiska wielofunkcyjne i ścieżka rowerowa.

Ważnym zadaniem w działalności samorządowej Krzysztofa Hildebrandta jest wykorzystanie środków unijnych i realizacja ważnych dla miasta inwestycji: m.in. renowacja Kalwarii Wejherowskiej, przywrócenie walorów historyczno – przyrodniczych Parku Miejskiego im. Aleksandra Majkowskiego, rewitalizacja śródmieścia, termomodernizacja szkół. Inicjator budowy regionalnego centrum kultury, tzw. „Filharmonii Kaszubskiej”, która jest największą inwestycją miejską w ramach programu rewitalizacji realizowanego w latach 2008-2015.

Dobre zarządzanie i wiele trafnych decyzji podjętych od 1998 roku, daje moc pozytywnych, pośrednich działań, dzięki którym Wejherowo jest zdobywcą wielu prestiżowych tytułów, uzyskanych w trudnych ogólnopolskich zmaganiach konkursowych (16 tytułów).

Za szczególne zasługi dla samorządności, za wybitną i profesjonalną z pełnym oddaniem prowadzoną działalność na rzecz Wejherowa, Krzysztofowi Hildebrandtowi przyznano wiele odznaczeń, medali, orderów i tytułów, m.in. „Samorządowy Oskar”, „Orzeł Pomorski”, Statuetka Jakuba Wejhera, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Krzysztof Hildebrandt jest szczęśliwym ojcem dwójki dorosłych dzieci - Alicji i Artura oraz mężem Joanny. Szeroka działalność publiczna, samorządowa, społeczna i polityczna daje prezydentowi miasta ograniczony czas na pielęgnowanie hobby, jakim są sporty motorowodne. Od najmłodszych lat związany jest też z filatelistyką.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy