Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
sobota, 22.06.2024 r. imieniny: Pauliny, Sabiny, Tomasza
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łęgowskiego w Wejherowie
Powrót

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łęgowskiego w Wejherowie

Gmina Miasta Wejherowa otrzymała wsparcie finansowe ze środków Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilanego środkami budżetu państwa, w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łęgowskiego w Wejherowie.

Zgodnie z umową zawartą w dniu 28 grudnia 2021 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Gminą Miasta Wejherowa założono, że przewidywane koszty przedsięwzięcia, według wniosku Beneficjenta wsparcia o udzielenie finansowego wsparcia, wyniosą 17 738 961,60 zł, a finansowe wsparcie wyniesie nie więcej niż 14 191 169,28 zł.

Po rozstrzygnięciu postępowań o udzielenie zmówienia publicznego okazało się, że wartość przedsięwzięcia wzrosła do 19 305 318,82 zł. Finansowe wsparcie pozostało na tej samej wysokości, czyli 14 191 169,28 zł.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie 78 lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy o łącznej powierzchni użytkowej 3 843,89 m2.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy