Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
poniedziałek, 17.06.2024 r. imieniny: Laury, Leszka, Marcjana
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Remont lokali mieszkalnych przy ul. 12 Marca 234A/3 i 12 Marca 234A/7
Powrót

Remont lokali mieszkalnych przy ul. 12 Marca 234A/3 i 12 Marca 234A/7

Remont lokali mieszkalnych położonych w Wejherowie przy ul. 12 Marca 234A/3 i 12 Marca 234A/7

Gmina Miasta Wejherowa otrzymała wsparcie finansowe ze środków Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilanego środkami budżetu państwa, w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie lokali mieszkalnych położonych w Wejherowie przy ul. 12 Marca 234A/3 i 12 Marca 234A/7.

Zgodnie z umową zawartą w dniu 12 kwietnia 2023 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Gminą Miasta Wejherowa założono, że dofinansowanie wyniesie nie więcej niż 193.399,02 zł.

Po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego okazało się, że wartość przedsięwzięcia wyniesie 195 500,00 zł, a wsparcie finansowe wyniesie 156 400,00 zł.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostaną wyremontowane 2 lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy o łącznej powierzchni użytkowej 63,87 m2. 


Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy