Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
sobota, 20.07.2024 r. imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Budowa ul. Karnowskiego i przebudowa ul. Budowlanych w Wejherowie – powiązanie nowobudowanej trasy
Powrót

Budowa ul. Karnowskiego i przebudowa ul. Budowlanych w Wejherowie – powiązanie nowobudowanej trasy

Budowa ul. Karnowskiego i przebudowa ul. Budowlanych w Wejherowie – powiązanie nowobudowanej trasy kaszubskiej z miejscowościami nadmorskimi

W ramach zadania przewiduje się przebudowę i budowę dróg gminnych o łącznej długości 1,28 km.

Zakres prac obejmuje: jezdnię o nawierzchni bitumicznej, rondo, chodniki, ścieżkę rowerową, zatoki postojowe i miejsca postojowe, kanalizację deszczową, kanał technologiczny oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, oznakowanie poziome i pionowe, sygnalizację świetlną, oświetlenie i bariery ochronne.

Celem inwestycji jest uzupełnienie Północno-Zachodniego Połączenia Drogowego Miasta Wejherowa i jest to alternatywa przejazdu przez Wejherowo z ominięciem zatłoczonej drogi wojewódzkiej nr 6 i drogi wojewódzkiej w kierunku morza.

Wykonawcą inwestycji jest Konsorcjum: Kruszywo Sp. z o.o. z siedzibą w Lini oraz Grupa Kruszywo Sp. z o.o. z siedzibą w Lini.

Wartość inwestycji: 27.829.840,60 zł

Dofinansowanie: 24.130.000,00 zł

Kwota udziału własnego: 3.699.840,60 zł

 

 

 

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

 

 

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy