Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
sobota, 20.07.2024 r. imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Przebudowa ul. Budowlanych i budowa nowej ul. Karnowskiego
Powrót

Przebudowa ul. Budowlanych i budowa nowej ul. Karnowskiego

Przebudowa ul. Budowlanych i budowa nowej ul. Karnowskiego

Trwają prace drogowe przy budowie nowego połączenia drogowego ul. Budowlanych z ul. Przemysłową i dawną drogą krajową nr 6. Jest to duża i pełna wyzwań dla drogowców inwestycja, ponieważ znajduje się na niestabilnym, torfowym podłożu.

Budowa ul. Karnowskiego z przebudową ul. Budowlanych w Wejherowie stanowi ważne powiązanie nowobudowanej Trasy Kaszubskiej z miejscowościami nadmorskimi. Przebudowana już została ul. Budowlanych, która ułatwiła dojazd, ale przede wszystkim poprawiła bezpieczeństwo dla funkcjonujących w tym rejonie firm i szkoły. Aktualnie trwa budowa nowego odcinka od ul. Przemysłowej do dawnej „szóstki”.

-  Jest to element dużej inwestycji drogowej obejmującej budowę nowego odcinka drogowego, który połączy istniejącą ulicę Budowlanych z rondem na ul. Przemysłowej i z byłą krajową „6” – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta. – Powstaną chodniki i ścieżka rowerowa, a ul. Budowlanych zostanie włączona do nowo budowanego łącznika poprzez rondo. Budowa nowego odcinka drogi, pomiędzy ul. Budowlanych i Przemysłową odbywa się na terenie torfowym, który wymaga większych niż gdzie indziej prac projektowych i nakładów finansowych. Wykonane są nasypy, które przez jakiś czas stabilizują teren, aby rozpocząć prace budowlane.

Przypomnijmy, że na tę inwestycję władze Wejherowa zdobyły dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Razem z innymi już wykonanymi i realizowanymi inwestycjami usprawni ona ruch w zachodniej części i centrum miasta.

Wykonawcą prac jest konsorcjum Kruszywo Sp. z o.o. i GRUPA KRUSZYWO Sp. z o.o., a zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na 2025 r.

 

 

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy