Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
poniedziałek, 17.06.2024 r. imieniny: Laury, Leszka, Marcjana
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Budowa ulicy Staromłyńskiej w Wejherowie – etap 1a

Zadanie pn. „Budowa ulicy Staromłyńskiej w Wejherowie – etap 1a” dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 
Całkowita wartość inwestycji: 1.864.683,47 zł
Dofinansowanie: 1.000.000,00 zł
 
Głównym celem projektu była przebudowa urządzeń podziemnych w celu umożliwienia budowy nowego układu i geometrii drogowej polegającej na budowie ronda w późniejszych etapach przebudowy.
 
W ramach etapu 1a wykonano: utwardzenie istniejącej nawierzchni z płyt, oświetlenie dostosowane do docelowego układu drogowego, kanalizacje deszczową dostosowaną do docelowego układu drogowego oraz usunięto kolizje pozostałych sieci uzbrojenia podziemnie i skablowania napowietrznej linii elektroenergetycznej.
 
 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy