Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
sobota, 20.07.2024 r. imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Budowa ulicy Necla (odcinek od ul. Chmielewskiego do ul. Patoka) i ulicy Gryfa Pomorskiego (odcinek
Powrót

Budowa ulicy Necla (odcinek od ul. Chmielewskiego do ul. Patoka) i ulicy Gryfa Pomorskiego (odcinek

Zadanie pn. „Budowa ulicy Necla (odcinek od ul. Chmielewskiego do ul. Patoka) i ulicy Gryfa Pomorskiego (odcinek od ul. Patoka do ul. Orzeszkowej) w Wejherowie” dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego, Fundusz Dróg Samorządowych.

Zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 18 stycznia 2021 r. do Umowy zawartej w dniu 6 maja 2020 r. pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miasta Wejherowa dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniesie nie więcej niż 4.406.822,00 zł.

W dniu 31.08.2020 r. zawarta została umowa na realizację zadania pn. „Budowa ul. Necla i ul. Gryfa Pomorskiego w Wejherowie z opcją” pomiędzy Firmą Budowlano-Drogową MTM S.A. a Gminą Miasta Wejherowa. Całkowita wartość robót budowlanych wyniesie 10.976.626,27 zł. W kosztach realizacji zadania kwotą 1,8 mln zł partycypuje również Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, które zapłaci za wykonaną sieć wodociągową i kanalizację sanitarną. Zakończenie inwestycji zaplanowano w 2023 r.

Inwestycja drogowa obejmie przebudowę ul. Necla na odcinku od ul. Chmielewskiego do ul. Patoka, gdzie powstanie ok. 600-metrowa jezdnia i skrzyżowania. Ul. Gryfa zostanie przebudowana na kilometrowym odcinku od ul. Patoka do ul. Orzeszkowej. Na obu ulicach, w miejscach przejść dla pieszych oraz skrzyżowań zaprojektowano azyle dla pieszych i wyspy rozdzielające kierunki ruchu. Powstaną chodniki, ścieżka rowerowa, zatoki autobusowe, miejsca postojowe wraz z jezdnią manewrową oraz zjazdy do posesji. Wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa. Usunięte zostaną kolizje z siecią gazową, ciepłowniczą, elektroenergetyczną oraz z sieciami teletechnicznymi. W ramach inwestycji wybudowane zostanie oświetlenie.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy