Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
niedziela, 16.06.2024 r. imieniny: Aliny, Anety, Benona
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Budowa nowego połączenia drogowego łączącego drogi powiatowe ul. Strzelecka – ul. Sucharskiego
Powrót

Budowa nowego połączenia drogowego łączącego drogi powiatowe ul. Strzelecka – ul. Sucharskiego

Zadanie pn. „Budowa nowego połączenia drogowego łączącego drogi powiatowe ul. Strzelecka – ul. Sucharskiego w Wejherowie” dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego, Fundusz Dróg Samorządowych. 
 
Zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 30 września 2020 r. do Umowy zawartej w dniu 6 maja 2020 r. pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miasta Wejherowa dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie nie więcej niż 5.273.437,00 zł.  
 
Zgodnie z umową zawartą w dniu 29 kwietnia 2020 r. pomiędzy Konsorcjum firm: KRUSZYWO sp. z o.o. Linia oraz BITUMINUM sp. z o.o. Linia a Gminą Miasta Wejherowa całkowita wartość inwestycji wyniesie 11.197.205,93 zł. 
 
W ramach inwestycji powstanie droga gminna o długości około 867 m wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, oświetleniowej. Wybudowane zostaną także trzy przejścia dla zwierząt, zbiornik retencyjny i ekran akustyczny o wysokości około 4 m. Zaplanowano także wybudowanie dwóch zatok autobusowych i zjazdów na tereny leśne, które połączone zostaną z istniejącymi drogami leśnymi. Inwestycja obejmuje także rozbudowę odcinka o długości około 304 m ul. Strzeleckiej (droga powiatowa)  wraz z budową małego ronda, chodnika i ścieżki rowerowej. 
 
Dzięki realizacji inwestycji ruch z Trasy Kaszubskiej zostanie wyprowadzony z centrum miasta. Nowa droga połączy ul. Strzelecką z ul. Sucharskiego, a następnie poprzez wybudowany już węzeł „Działki” z krajową „szóstką”. Nowa droga przejmie ruch zmierzający do Wejherowa z Trasy Kaszubskiej. Kierowcy jadący ul. Strzelecką w kierunku miasta nie będą musieli wjeżdżać do centrum, będą je omijać w celu dojechania na krajową „szóstkę” i nie zakorkują Wejherowa. Realizacja tej inwestycji znacząco zmniejszy ruch na ul. 3 Maja i ul. Sienkiewicza, w szczególności na rondzie, a także na przejeździe kolejowym w ciągu tej ulicy oraz na ulicach do nich przyległych. Celem tego nowego połączenia  jest usprawnienie ruchu w całej zachodniej części miasta. Dzięki ominięciu centrum Wejherowa i rozbudowie systemu dróg ruch samochodów będzie dużo płynniejszy i mniej uciążliwy, poprawi się również bezpieczeństwo. 
 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy