Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
sobota, 22.06.2024 r. imieniny: Pauliny, Sabiny, Tomasza
Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

Plac Jakuba Wejhera 8 - Ratusz Miejski

Informacja:
telefon: 58 677 70 00
fax: 58 672 12 57

Prezydent Miasta: Krzysztof Hildebrandt
Sekretariat Prezydenta Miasta
58 677 70 19, 58 677 70 20

Sekretariat Zastępców Prezydenta
58 677 70 03, 58 677 70 04, 58 677 70 50

Zastępca Prezydenta: Arkadiusz Kraszkiewicz
Sekretariat Zastępców Prezydenta
58 677 70 03, 58 677 70 04


Sekretarz Miasta: 

Bogusław Suwara
58 677 70 20

Skarbnik Miasta: Anna Lewandowska 
58 677 71 59

Wydział Ogólno-Organizacyjny
58 677 70 00, 58 677 70 47 (fax)

Zespół ds. Rady Miasta
58 677 70 26, 58 677 70 27

Wydział Kultury, Sportu, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki
(Alicja Włodarczyk)
58 677 70 37, 58 677 70 56

Komenda Straży Miejskiej
(Zenon Hinca)
986, 58 677 70 40, 58 672 64 49 (fax)

 

Ulica 12-go Marca 195 - Kancelaria Ogólna

Wydział Spraw Obywatelskich
(Grzegorz Gaszta)
Ewidencja: 58 677 70 12, 58 677 70 15
Dowody osobiste: 58 677 70 45

Wydział Finansowy
(Malwina Lewandowska)
58 677 71 61 Sekretariat: 58 677 71 59

Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
(Stanisław Brzozowski)
Sekretariat: 58 677 71 03

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki
(Mirosław Ziemann)
Sekretariat: 58 677 71 43, 58 677 71 44

Miejski Konserwator Zabytków

58 677 71 41

Wydział Spraw Lokalowych

(Aleksandra Borkowska)

58 677 71 25

Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych

(Agnieszka Szulakowska)

58 677 71 13 (15)

Urząd Stanu Cywilnego
(Grzegorz Gaszta)
58 677 71 31

Ewidencja Działalności Gospodarczej 
58 677 71 34, 58 677 71 36

Inspektorat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
58 677 71 37, 58 677 71 39, fax. 58 677 71 38

Wejherowskie Centrum Usług Wspólnych
(Dorota Popiołek)
58 738 66 00, 58 738 66 19 (fax), 

Ekofabryka Wejherowo sp. z o.o. 

(Andrzej Gorczycki)
ul. Obrońców Helu 1
58 676 95 20, fax 58 676 95 21
Biuro Obsługi Klienta 58 676 95 50

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
(Czesław Kordel)
ul. Tartaczna 2
58 572 29 30, 58 572 29 32

Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych
(Jarosław Jedrzejewski)
ul. Sobieskiego 251
58 677 50 00, 58 672 47 97

Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
(Maciej Bacia)
ul. Parkowa 2A/20
58 677 46 16, 58 672 47 26

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
(Anna Kosmalska)
ul. Kusocińskiego 17
58 677 79 60

Wejherowskie Centrum Kultury-Filharmonia Kaszubska
(Jolanta Rożyńska)
ul. Sobieskiego 255
58 672 27 75

Miejska Biblioteka Publiczna
(Ewelina Magdziarczyk-Plebanek)
ul. Kaszubska 14
58 677 65 70
Wypożyczalnia, dorośli 58 677 65 74

Kontakt dla mediów
Iwona Rogacka
prasa@wejherowo.pl

58 677 70 56Stronę redaguje:
Wydział Kultury, Sportu, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki
58 677 70 56, 58 677 70 46

 

"W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo właściwe a jednocześnie go nienaruszającym, Składający Oświadczenie niniejszym otwarcie, całkowicie, definitywnie, nieodwołalnie i bezwarunkowo zrzeka się, rezygnuje z, i oddaje wszystkie swoje Prawa Autorskie i Prawa Pokrewne oraz zrzeka się i rezygnuje ze związanych z tymi prawami roszczeń i podstaw powództwa, aktualnie znanych bądź jeszcze nieznanych (włącznie z istniejącymi oraz przyszłymi roszczeniami i podstawami powództwa), do zdjęć oraz filmów zamieszczonych na stronie internetowej www.wejherowo.pl, profilu na Facebook'u oraz Instagramie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na maksymalny czas trwania przewidziany stosownym przepisem lub traktatem (włącznie z przedłużeniami tego czasu w przyszłości), w odniesieniu do jakiegokolwiek obecnego lub przyszłego nośnika i do jakiejkolwiek liczby egzemplarzy, jednakże z ograniczeniem powyższego jedynie do celów niekomercyjnych."

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy