Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
sobota, 20.07.2024 r. imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Projekt „Cyfrowa Gmina”

Projekt „Cyfrowa Gmina” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Gmina Miasta Wejherowa uzyskała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach realizacji projektu grantowego pod nazwą „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Uzyskane wsparcie finansowe w wysokości 1.472.970,00 złotych zostanie przeznaczone m.in. na zakup sprzętu informatycznego, oprogramowania i systemu e-obywatel umożliwiającego elektronizację procesów w urzędzie służących do realizacji e-usług.

Szacunkowy całkowity koszt zadania: 1.472.970,00 zł.

Dofinansowanie: 1.472.970,00 zł.

Termin realizacji: rok 2022/2023

Głównym celem projektu „Cyfrowa Gmina” realizowanego przez Gminę Miasta Wejherowa jest rozwój cyfrowy Urzędu oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia poprzez osiągnięcie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do świadczenia usług. Efektem realizacji projektu będzie zaspokojenie potrzeb mieszańców i podmiotów gospodarczych w zakresie realizacji usług publicznych.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy