Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
sobota, 22.06.2024 r. imieniny: Pauliny, Sabiny, Tomasza
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Poprawa dostępności komunikacyjnej w Wejherowie

Projekt: „Poprawa dostępności komunikacyjnej w Wejherowie poprzez budowę metropolitalnego węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej – prace projektowe”.

Inwestycja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa 4 Regionalny system transportowy, Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej.

 

Całkowita wartość projektu: 391.020 PLN

Wartość wkładu Unii Europejskiej: 293.264 PLN

Termin realizacji: 2013-2015

 

Przedmiotem projektu jest wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej budowy bezkolizyjnego powiązania drogowego południowej części Wejherowa, w tym metropolitalnego węzła integracyjnego z istniejącym i projektowanym układem ulicznym znajdującym się w północnej części Wejherowa oraz tunelu w ciągu ul. Kwiatowej. Zakres prac obejmuje opracowanie niezbędnej dokumentacji  (dokumentacja techniczna, uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, przygotowanie wniosku wraz z załącznikami do właściwego organu administracji celem wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej). Celem projektu jest szybsza gotowość do realizacji ww. przedsięwzięcia.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy